ZKL

Jak využít public relations pro HR: Mediální obraz koncernu ZKL jako generačního zaměstnavatele

Při současné nízké nezaměstnanosti se tuzemské firmy doslova přetahují o každého pracovníka. Jedním ze způsobů, jak nové zaměstnance oslovit, může být kvalitní mediální obraz. V tomto ohledu dlouhodobě pomáháme průmyslovému koncernu ZKL, který ve svém odvětví patří mezi zaměstnavatele s největší tradicí. V mediálním prostředí proto vystupuje s obrazem stabilní společnosti, ve které najdou uplatnění všechny generace pracovníků. Díky spojení s dalšími tématy, jako jsou mzdy, uplatnění absolventů nebo reakce na Průmysl 4.0 se ZKL v médiích objevuje nejen jako tradiční, ale také jako inovativní firma, která je pro potenciální zaměstnance atraktivní.

Koncern ZKL se zabývá výrobou ložisek a patří mezi nejvýznamnější tuzemské exportní firmy. Své produkty vyváží do téměř 80 zemí světa. V loňském roce přitom oslavil sedmdesáté výročí výroby ložisek v brněnském závodě. I přes četné ekonomické či politické změny tak společnost existuje dodnes, patří tedy mezi nejstabilnější zaměstnavatele na českém pracovním trhu. Právě tento atribut se v dlouhodobé komunikaci koncernu ZKL snažíme upřednostňovat.

Široký mix témat spojených s personalistikou

V dlouhodobé strategii klademe důraz na několik klíčových témat. Zmíněná stabilita společnosti tak byla například akcentována mezi tzv. zaměstnaneckými benefity, které byly rámovány z pohledu tradičních zaměstnavatelů. Významnou součástí komunikační strategie bylo také chápání koncernu ZKL jako tzv. generačního zaměstnavatele – tedy společnosti, ve které na pracovní kariéru dědečka navazuje otec a na něj dále i jeho potomci.

Díky těmto četným vazbám se tak o pracovním kolektivu dá hovořit (i přes vyšší počet zaměstnanců) jako o jedné velké rodině, což se mimo jiné projevuje i na přátelské atmosféře na pracovišti.

zkl_infografika_pripadova_studie_public_relations_lesenskycz

ZKL jsme za posledních 15 měsíců spojili také s tématy mezd a jejich postupného růstu v průmyslovém sektoru, uplatnění absolventů či proměn pracovního týmu po nástupu Průmyslu 4.0. Koncern jsme medializovali i jako společnost, která poskytuje svým potenciálním zaměstnancům možnosti mentoringu, stávajícím pracovníkům pak zajišťuje výuku několika světových jazyků. ZKL se tak v českých médiích dlouhodobě objevuje nejen jako stabilní, ale také jako inovativní společnost, která je pro potenciální zaměstnance atraktivní.

Dlouhodobá aktivita, která nekončí

Zaštiťování mediálního obrazu ZKL jako kvalitního zaměstnavatele je dlouhodobou aktivitou, které se budeme věnovat i nadále. Díky celkové pestrosti personálních témat jsme koncernu za posledních 15 měsíců naší spolupráce zajistili celkem 268 zmínek v médiích. V průměru se tak jednalo o téměř 18 zmínek měsíčně.

Koncern ZKL se tak opakovaně objevoval v nejvýznamnějších tištěných médiích a jejich webových mutacích. Jednalo se např. o MF DNES, Právo, Deník či Hospodářské noviny. ZKL zároveň zaznamenal výstupy i ve významných oborových médiích jako Forbes, Logistika, Prosperita, IT Systems, businessinfo.cz či personalista.com.