Header případová studie public relations kampaň Hutira od Lesensky.cz
Doba realizace
12 měsíců
2021-2022

PR kampaň v době energetické krize

Pro Hutira jsme navrhli strategickou PR kampaň na propagaci budování první zemědělské biometanové stanice v Česku. V komunikaci jsme získali pozornost médií a pozitivní ohlas veřejnosti.

  • Public relations: Martin Svoboda
  • Content: Denisa Marynčáková
Pokračovat

Skupina Hutira

Skupinu Hutira tvoří více než desítka firem s širokým portfoliem oblastí působnosti – od plynu, přes vodárenství až po energetiku či stavebnictví. Jednou z klíčových divizí je také biometan, nejvíce se jí zabývají společnosti Hutira a Hutira green gas. Právě ty dodaly v loňském roce velkou část technologií pro první zemědělskou biometanovou stanici v České republice.

Zadání klienta a naše role

Klient se nás obrátil se zájmem o PR kampaň zaměřenou na první zemědělskou biometanovou stanici v Česku, která měla vzniknout v Litomyšli. Cílem bylo maximálně medializovat tento projekt prostřednictním médií a public relations.

Protože jsme se skupinou Hutira spolupracovali na dalších projektech, bylo důležitou součástí komunikace vhodně kombinovat PR kampaň biometanové stanice s dalšími mediálními výstupy pro klienta.

Hutira - biometan Litoměřice ukázka k public relations
Hutira - biometan Litoměřice ukázka k PR kampani

Strategie: PR s důrazem na unikátnost projektu

Před startem PR kampaně jsme si vydefinovali dva základní parametry. Klíčová pro nás byla unikátnost projektu – v Česku totiž doposud vznikla jediná biometanová stanice. V Litomyšli navíc měla být navázaná na zemědělský provoz, v tomto směru se tak jednalo o vůbec první řešení svého druhu v tuzemsku.

Druhým zásadním parametrem PR strategie bylo trvání projektu – vybudování biometanové stanice totiž zabere řadu měsíců. Rozhodli jsme se proto naše PR aktivity ohraničit dvěma hlavními milníky – úvodním oznámením o vzniku projektu a finálním zahájením zkušebního provozu stanice.

Vstupní stav & strategie PR strategie Hutira

Plán: Komunikace projektu v širším kontextu

PR kampaň na začátku definovalo velké časové rozpětí obou milníků. Proto jsme ji doplnili o nadčasová témata, která se týkala budoucnosti tuzemského plynárenství, čištění bioplynu na biometan či potenciálu biometanu v českém energetickém mixu.

Do PR komunikace jsme tak zapojili i další významné tuzemské aktéry a organizace zaměřující se na energetiku či biometan. Jejich přítomnost v PR kampani znásobila relevanci klíčových sdělení. Díky zvolené strategii jsme mohli toto unikátní řešení také medializovat v různých kontextech a spolu s tím zdůrazňovat různá pozitiva projektu.

HUTIRA - Komunikace projektu Hutira hlavní body

Výzva: Positioning během energetické krize

Extrémně důležitým momentem byl nástup energetické krize a její zohlednění v PR kampani – na konci roku 2021 došlo k razantnímu nárůstu cen plynu. Projekt biometanové stanice v Litomyšli jsme tedy v rámci medializace zpočátku pozicovali nejen jako unikátní, ale i jako progresivní řešení pro budoucnost plynárenství.

Novou dynamiku do PR kampaně pak přineslo postupné zastavení dodávek ruského plynu do Česka v souvislosti s válkou na Ukrajině. Mediální debata se přeformátovala k otázce nedostatku plynu, na což jsme pružně reagovali. Biometanovou stanici jsme proto ve větší části roku 2022 prezentovali i jako jednu z prvních vlaštovek směrem k větší plynárenské soběstačnosti Česka.

HUTIRA - Positioning během energetické krize a komunikační strategie - témata

Bonus: Regionální krizová komunikace

V rámci monitoringu mediálních výstupů z první části kampaně jsme se pro závěrečnou fázi rozhodli navrhnout strategii pro krizovou komunikaci. Ačkoliv je biometan plyn bez zápachu, část veřejnosti ho má chybně spojený s nepříjemným odérem. Abychom minimalizovali riziko vzniku diskuze o zápachu z biometanové stanice, připravili jsme dopředu samostatná vyjádření klienta týkající se právě této skutečnosti.

Dopředu jsme vydefinovali také cílení. Největší obavy jsme očekávali u části veřejnosti, která v blízkosti plánované biometanové stanice žije. v rámci media relations jsme se proto zaměřili na regionální média z Pardubického kraje. Ačkoliv debata na toto téma při spuštění zkušebního provozu stanice nevznikla, příprava krizové komunikace z naší strany byla pro závěr PR kampaně logickým krokem pro minimalizaci komunikačních rizik.

HUTIRA - Regionální krizová komunikace ukázka lokality

Výsledky & hodnocení

PR kampaň trvala celkem 12 měsíců, za tuto dobu jsme klientovi v souvislosti s projektem biometanové stanice zajistili téměř 130 mediálních zmínek. V médiích jsme se primárně zaměřovali na nejčtenější mainstreamové deníky, regionální média a oborové tituly.

V PR komunikaci se nám podařilo pružně reagovat na dynamickou debatu týkající se tuzemské energetiky a vhodně v ní klienta pozicovali do role prohresivního hlasu energetiky. I díky tomu se tak informace o aktivitách Hutira – Brno a Hutira green gas v oblasti biometanu objevovaly opakovaně v nejčtenějších tuzemských printech (Právo, Deník, MF Dnes, Hospodářské noviny) i jejich on-line mutacích.

Výsledky PR kampaně Hutira - ukázka mediálních zmínek

Mediální zmínky

Hutira zmínka 1
Hutira zmínka 2
Hutira zmínka 3

Projekt biometanové stanice pro nás byl v řadě ohledů přelomový. I díky spolupráci s agenturou Lesensky.cz se nám jej podařilo velmi dobře medializovat a odkomunikovat jeho hlavní pozitiva široké i odborné veřejnosti.

Monika Zitterbartová, marketingová ředitelka značky HUTIRA

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme pro vás ty nejvhodnější marketingové nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram