Header prípadová štúdia public relations kampaň Hutira od Lesensky.cz
Doba realizácie
12 mesiacov
2021-2022

PR kampaň v čase energetickej krízy

Pre skupinu Hutira sme navrhli strategickú PR kampaň na propagáciu budovania prvej poľnohospodárskej biometánovej stanice v Česku. V komunikácii sme získali pozornosť médií a pozitívny ohlas verejnosti.

  • Public relations: Martin Svoboda
  • Content: Denisa Marynčáková
Pokračovat

Skupina Hutira

Skupinu Hutira tvorí viac než desiatka firiem so širokým portfóliom oblastí pôsobnosti – od plynu, cez vodárenstvo až po energetiku či stavebníctvo. Jednou z kľúčových divízií je taktiež biometán, najviac sa ňou zaoberajú spoločnosti Hutira a Hutira green gas. Práve tie dodali v lanskom roku veľkú časť technológií pre prvú poľnohospodársku biometánovú stanicu v Českej republike.

Zadanie klienta a naša rola

Klient sa nás obrátil so záujmom o PR kampaň zameranú na prvú poľnohospodársku biometánovú stanicu v Česku, ktorá mala vzniknúť v Litomyšli. Cieľom bolo maximálne medializovať tento projekt prostredníctvom médií a public relations.

Keďže sme so skupinou Hutira spolupracovali na ďalších projektoch, bolo dôležitou súčasťou komunikácie vhodne kombinovať PR kampaň biometánovej stanice s ďalšími mediálnymi výstupmi pre klienta.

Hutira - biometán Litoměřice ukážka k public relations
Hutira - biometán Litomyšl ukážka k PR kampani

Stratégia: PR s dôrazom na unikátnosť projektu

Pred štartom PR kampane sme si zadefinovali dva základné parametre. Kľúčová pre nás bola unikátnosť projektu – v Česku totiž doteraz vznikla jediná biometánová stanica. V Litomyšli navyše mala byť naviazaná na poľnohospodársku prevádzku, v tomto smere tak išlo o vôbec prvé riešenie

Druhým zásadným parametrom PR stratégie bolo trvanie projektu – vybudovanie biometánovej stanice totiž zaberie niekoľko mesiacov. Rozhodli sme sa preto naše PR aktivity ohraničiť dvoma hlavnými míľnikmi – úvodným oznámením o vzniku projektu a finálnym spustením skúšobnej prevádzky stanice.

Vstupný stav & stratégie PR stratégie Hutira

Plán: Komunikácia projektu v širšom kontexte

PR kampaň na začiatku definovalo veľké časové rozpätie oboch míľnikov. Preto sme ju doplnili o nadčasové témy, ktoré sa týkali budúcnosti českého plynárenstva, čistenia bioplynu na biometán či potenciálu biometánu v českom energetickom mixe.

Do PR komunikácie sme tak zapojili aj ďalších významných českých aktérov a organizácie zameriavajúce sa na energetiku či biometán. Ich prítomnosť v PR kampani znásobila relevanciu kľúčových oznámení. Vďaka zvolenej stratégii sme mohli toto unikátne riešenie zároveň medializovať v rôznych kontextoch a spolu s tým zdôrazňovať rôzne pozitíva projektu.

HUTIRA - Komunikácia projektu Hutira hlavné body

Výzva: Positioning počas energetickej krízy

Extrémne dôležitým momentom bol nástup energetickej krízy a jej zohľadnenie v PR kampani – na konci roku 2021 došlo k razantnému nárastu cien plynu. Projekt biometánovej stanice v Litomyšli sme teda v rámci medializácie spočiatku poziciovali nielen ako unikátne, ale aj ako progresívne riešenie pre budúcnosť plynárenstva.

Novú dynamiku do PR kampane potom prinieslo postupné zastavenie dodávok ruského plynu do Česka v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Mediálna debata sa preformátovala k otázke nedostatku plynu, na čo sme pružne reagovali. Biometánovú stanicu sme preto vo väčšej časti roku 2022 prezentovali aj ako jednu z prvých lastovičiek smerom k väčšej plynárenskej sebestačnosti Česka.

HUTIRA - Positioning počas energetickej krízy a komunikačnej stratégie - témy

Bonus: Regionálna krízová komunikácia

V rámci monitoringu mediálnych výstupov z prvej časti kampane sme sa pre záverečnú fázu rozhodli navrhnúť stratégiu pre krízovú komunikáciu. Hoci je biometán plyn bez zápachu, časť verejnosti ho má chybne spojený s nepríjemným odérom . Aby sme minimalizovali riziko vzniku diskusie o zápachu z biometánovej stanice, pripravili sme dopredu samostatné vyjadrenia klienta týkajúce sa práve tejto skutočnosti.

Dopredu sme zadefinovali aj cielenie. Najväčšie obavy sme očakávali u časti verejnosti, ktorá v blízkosti plánovanej biometánovej stanice žije. V rámci media relations sme sa preto zamerali na regionálne médiá z Pardubického kraja. Hoci debata na túto tému pri spustení skúšobnej prevádzky stanice nevznikla, príprava krízovej komunikácie z našej strany bola pre záver PR kampane logickým krokom pre minimalizáciu komunikačných rizík.

HUTIRA - Regionální krizová komunikace ukázka lokality

Výsledky a hodnotenie

PR kampaň trvala celkovo 12 mesiacov. Za tento čas sme klientovi v súvislosti s projektom biometánovej stanice zaistili takmer 130 mediálnych zmienok. V médiách sme sa primárne zameriavali na najčítanejšie mainstreamové denníky, regionálne médiá a odborové tituly.

V PR komunikácii sa nám podarilo pružne reagovať na dynamickú debatu týkajúcu sa českej energetiky a vhodne v nej klienta poziciovali do roly progresívneho hlasu energetiky. I vďaka tomu sa tak informácia o aktivitách Hutira – Brno a Hutira green gas v oblasti biometánu objavovali opakovane v najčítanejších českých printoch (Právo, Deník, MF Dnes, Hospodářské noviny) aj ich on-line mutáciách.

Výsledky PR kampane Hutira - ukážka mediálnych zmienok

Mediálne zmienky

Hutira mediálna zmienka 1
Hutira mediálna zmienka 2
Hutira mediálna zmienka 3

Projekt biometánovej stanice pre nás bol v mnohých smeroch prelomový. I vďaka spolupráci s agentúrou lesensky.cz sa nám ho podarilo veľmi dobre medializovať a odkomunikovať jeho hlavné pozitíva širokej aj odbornej verejnosti.

Monika Zitterbartová, marketingová riaditeľka značky HUTIRA

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360®. Spoločne s vami vyberieme najvhodnejšie nástroje a vytvoríme efektívnu a funkčnú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram