Veronika Gardášová

PR Gang je moje srdcová záležitost, říká naše kolegyně Veronika Gardášová

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
10. 4. 2019

Naše kolegyně Veronika se už druhým rokem stará o studenský projekt PR Gang. Jeho náplní jsou kromě praktického PR pro reálné klienty také přednášky odborníků z praxe nebo velká panelová diskuze. Veroniky jsme se proto zeptali, nejen na to, co pro ni příprava takové akce obnáší, ale i na další zajímavosti z organizace PR Gangu.

Jak vlastně PR Gang vznikl a jakým od té doby prošel vývojem?

PR Gang je neziskový projekt naší agentury určený pro studenty. Jedním z hlavních důvodů jeho vzniku byl enormní zájem studentů o stáž v naší agentuře.

Když jsme před třemi lety zjistili, že s praxí u nás v agentuře nemůžeme zavděčit všem studentům, vznikla myšlenka PR Gangu, který studentům umožní nahlédnout do praxe PR přímo na vysokých školách.

Postupně jsme začali spolupracovat s fakultami Masarykovy univerzity, poté se přidalo i VUT či Mendelova univerzita. Jejich studenti si tak mohou vyzkoušet nejen práci pro reálné klienty, ale také se obohatit novými znalostmi díky přednáškám odborníků z praxe. Jako poslední jsme zatím projekt obohatili o panelové diskuze nad rámec výuky.

Kolik studentů už se stalo součástí PR Gangu?

Zapojilo se jich už přes 700. Své schopnosti si ověřili na úkolech pro více než 20 významných klientů, zejména z jihomoravského regionu. Například minulý semestr to bylo IBM, jako další lze zmínit například Moravskou galerii, Filharmonii Brno nebo Kofi Kofi.

PR Gang přednáška Michala Kubína
Přednáška našeho kolegy Michala Kubína o marketingovém mixu na Fakultě podnikatelské VUT.

Jak ses k vedení PR Gangu dostala a co všechno máš nyní u něj na starosti?

V naší agentuře pracuji už třetím rokem, takže touto cestou. S PR Gangem jsem nejprve pomáhala, celý projekt mě vážně bavil. V loňském roce jsem pak dostala nabídku, abych ho naplno převzala. Byla jsem nadšená a šla do toho. Na starosti mám nyní hlavně komunikaci s vyučujícími, odborníky z praxe a klienty. Domlouvám termíny a obsah přednášek, s klienty také řeším zadání úkolů pro studenty. V neposlední řadě organizuji také panelovou diskuzi. A abych nezapomněla, pokud studenti potřebují s něčím poradit, jsem k dispozici i jim.

Co tě na PR Gangu nejvíce baví?

Abych byla upřímná, tak úplně všechno :) Ať už komunikace s vyučujícími, propojování s klienty a s odborníky, nebo chystání zadání pro studenty. Také mě vždy těší, když jsem v hodině a vidím, jak se studenti zapojují a komunikují s přednášejícím nebo s klientem.

Na co všechno se můžou těšit studenti PR Gangu tento semestr?

V prvé řadě na zajímavé klienty jako například Notino. Také na přednášky odborníků z praxe – tento semestr jsme rozšířili náš tým mentorů o Michala Kubína. Zmínit musím i již zmiňovanou panelovou diskuzi. Jejím téma zní „Jak správně na sociální sítě, média a influencery Aneb vyhněme se trapasům“. Bude se konat 30. dubna na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a budou zde vystupovat hosté, kteří spravují sociální sítě velkým brandům.

Co všechno taková příprava panelové diskuze obnáší?

Nezdá se to, ale aby vše klaplo, je potřeba desítek hodin práce.

Základem je samozřejmě zajímavé téma a pozvání těch správných a zajímavých panelistů. Organizace zahrnuje zajištění prostoru na fakultě, kde hrají roli nejen technické možnosti a vybavení, ale také datum a čas.

Starám se také o organizaci z hlediska občerstvení, zajištění fotografa či správy sociálních sítí. Velké díky patří v tomto ohledu mé kolegyni Markétě Kohoutkové, která je mojí velkou oporou a se vším mi pomáhá.

Jaká pochvala směrem k PR Gangu tě dosud nejvíc potěšila?

Vždy mě mile potěší, když jsou vyučující spokojeni a řeknou, že jsou rádi, že s námi spolupracují a chtějí nadále. Velkým impulzem je samozřejmě i pochvala od klientů a pozitivní zpětná vazba od studentů.

Jaké máš koníčky a prolínají se nějak s prací na PR Gangu?

Mám velkou výhodu, že jedním z mých koníčků je i práce. A PR Gang je v ní moje srdcovka, která mě moc baví. Nejúžasnější je, když vidím, že to má smysl. Baví mě také komunikace s lidmi. Kromě toho mezi mé další koníčky patří také vaření, cestování a italština, vlastně celkově vše, co s Itálií souvisí.