CRM (Customer Relationship Management)

Pokračovat

Co je CRM?

CRM, neboli Customer Relationship Management, je strategie pro správu vztahů a interakcí s aktuálními i potenciálními zákazníky. Cílem CRM je zlepšit obchodní vztahy se zákazníky i B2B partnery, zvýšit celkovou spokojenost zákazníků, optimalizovat procesy ve firmě a podpořit tak růst firmy. CRM systém umožňuje firmám efektivně sledovat a analyzovat všechny zákaznické interakce a data během celého životního cyklu zákazníka.

CRM systém: Definice a možnosti

CRM systém je software určený pro správu vztahů se zákazníky. Tento software umožňuje firmám sledovat všechny aspekty interakcí se zákazníky, včetně kontaktů, prodejů, servisních požadavků a marketingových kampaní. CRM systémy mohou být využívány malými firmami i velkými korporacemi a existuje mnoho různých typů a konfigurací těchto systémů, včetně následujících modulů:

 1. Kontaktní management: Sleduje informace o zákaznících, jako jsou jména, kontaktní údaje a historie komunikace.
 2. Správa prodeje: Umožňuje sledovat prodejní proces od počátečního kontaktu až po uzavření obchodu.
 3. Marketingová automatizace: Pomáhá plánovat, provádět a sledovat marketingové kampaně.
 4. Zákaznická podpora: Spravuje servisní požadavky a podporu zákazníků.
 5. Analytika: Poskytuje nástroje pro analýzu dat a tvorbu reportů.

Výběr a implementace

Před samotnou implementací a výběrem CRM systému je třeba se zamyslet nad několika faktory. Z hlediska firmy je třeba zvážit velikost firmy, v čem bude systém výhodou v rámci procesů ve firmě, možnosti propojení současného webu s CRM systémem a jeho kompatibilitu, velikost plánované investice a v neposlední řadě další rozvoj a směřování firmy. Z hlediska zákazníka je pak důležité se zamyslet nad jeho potřebami a zda systém zákazníkovi usnadní nebo naopak stíží komunikaci. 

 

Výhody CRM systému

CRM systémy přinášejí řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit efektivitu a efektivnost firmy:

 • Zlepšení zákaznických služeb: CRM umožňuje firmám poskytovat personalizované a rychlé služby, což zvyšuje spokojenost zákazníků.
 • Zvýšení prodeje: Efektivní správa prodejního procesu a lepší přehled o zákaznických potřebách může vést k nárůstu prodejů.
 • Lepší spolupráce v týmu: CRM systémy umožňují sdílení informací mezi jednotlivými členy týmu, což zlepšuje interní komunikaci a spolupráci.
 • Detailní analýza dat: CRM poskytuje cenné analytické nástroje, které umožňují sledovat výkonnost a identifikovat oblasti pro zlepšení.

CRM a marketing

CRM systémy hrají klíčovou roli v moderním marketingu. Pomáhají firmám získat cenné informace o chování a preferencích zákazníků, což umožňuje tvorbu cílených a efektivních marketingových kampaní. Některé z hlavních způsobů, jak CRM může podpořit marketing, zahrnují:

 1. Segmentace zákazníků: CRM umožňuje rozdělit zákazníky do různých segmentů na základě jejich chování, demografických údajů a nákupních zvyklostí.
 2. Automatizace marketingových kampaní: Pomocí CRM lze plánovat a provádět automatizované kampaně, které oslovují zákazníky ve správný čas a s relevantním obsahem.
 3. Analýza marketingových výsledků: CRM systémy poskytují nástroje pro sledování a analýzu výkonu marketingových aktivit, což umožňuje optimalizaci kampaní a zvyšování jejich efektivity.
 4. Personalizovaný marketing: Díky informacím získaným z CRM mohou firmy vytvářet personalizované nabídky a zprávy, které lépe rezonují s jednotlivými zákazníky.
 5. Loajalita zákazníků: Pomocí zákaznického servisu a ponákupní péče zvyšují firmy pravděpodobnost opakovaného nákupu.

Kontakt

Potřebujete radu ohledně začlenění CRM systému do vašeho webu?

Využijte sílu našich zkušeností a služeb. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a připravíme vám nabídku na míru.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Agentura Lesensky.cz