Young Lions 2023 foto týmu Lesensky.cz

Letos jsme po čtvrté soutěžili v Young Lions

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
30. 3. 2023

Již po čtvrté jsme vyslali naše mladé talenty do soutěže Young Lions. Do utkání mladých kreativců jsme tentokrát nominovali dva týmy. V kategorii PRINT nás zastupovali Ivan Kebeleš a Michal Kopecký, ve skupině PR se reprezentace chopili Martin Foral a Magda Čevelová.

Oba týmy musely za 24 hodin vymyslet a vypracovat kampaň podle soutěžního zadání. Grafici Ivan Kebeleš a Michal Kopecký dostali za úkol navrhnout plakát pro Hospic sv. Zdislavy. Jejich kampaň měla podpořit povědomí o hospicu, odbourat stereotypy o paliativní péči, a přitom vyznít pokud možno pozitivně.
 

young lions ukázka práce PRINT týmu Lesensky.cz


Jako hlavní sdělení náš tým zvolil fakt, že někdy je „dobré bytí“ lepší medicína než klasické léky. K tomu připojil vizuál lékovky. V dávkovači léků jsou místo pilulek ukázky drobných radostí, které lze zažít při dobře nastavené paliativní péči. Výsledný plakát tak spojuje zdravotnický a psychologický význam hospicové péče pro nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny.

PR tým řešil popularizaci ESG reportingu

Soutěžním klientem PR týmu byl spolek Změna k Lepšímu, který pomáhá firmám s dosažením udržitelného rozvoje. Úkol spočíval v propagaci ESG reportů a vymyšlení kampaně cílené na malé a střední firmy. Ty sice v blízké budoucnosti ještě ESG reporting odevzdávat nemusejí, aktivity na tomto poli jim nicméně mohou nabídnout řadu benefitů, v podobě přízně partnerů, bank i zákazníků.

Největší výzvou byla pro Martina Forala a Magdu Čevelovou rešerše relativně komplikované ESG problematiky. V kampani se nakonec rozhodli pracovat se symbolem vlaku a přidruženým mottem "Neujíždí ti vlak?"
 

Spolupráci s klientem v kampani prezentovali, jako šanci nasednout a vydat se na nikoli jednoduchou, ale pro business pragmatickou cestu. Do tohoto "vlaku" totiž již dnes "nasedají" největší světové značky a lístky si stále častěji pořizují i mladší generace zákazníků a zaměstnanců. Jet znamená sdílet s nimi společný směr, nenastoupit rovná se zůstat pozadu.

Pro exekuci kreativy navrhl náš PR tým umístění záhadné lokomotivy na veřejném prostranství, čímž by kampaň vzbudila prvotní zájem. Následovaly by sociální sítě, personalizované e-maily, dopisy s velkou zelenou jízdenkou na vlak a navazující media relations.

Cesta z PR Gangu do Young Lions

Young Lions je soutěž mladých kreativců, do které pravidelně vysíláme ty nejlepší kandidáty z naší studentské agentury PR Gang. Absolventi PR Gangu mohou získat stáž v agentuře, příležitost utkat se s nejlepšímu tuzemskými talenty či možnost stát našimi kolegy Lesensky.cz. Přečtěte si rozhovor s naší kolegyní Denisou Marynčákovou a její cestě z PR Gangu k zisku ocenění Young Lions.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram