Enbra header případová studie public relations lesensky.cz

Šest let spolupráce se společnostní Enbra: Jak uvést a etablovat firmu na mediálním trhu

Celkem 74 měsíců, přes 1 300 výstupů v médiích a více než 150 témat vytvořených pro novináře. To je výsledek naší více než 6 let trvající public relations spolupráce se společností Enbra, která působí v oblasti technického zařízení budov. Zatímco začátkem desetiletí se Enbra v médiích objevovala spíše sporadicky, v současnosti patří mezi novináři ke klíčovým aktérům v oblasti technického zařízení budov. Díky dlouhodobě komunikaci se tak na ni média nyní při tvorbě výstupů aktivně obrací.

Brněnská společnost Enbra je v českém prostředí klíčovým hráčem v oblasti technického zařízení budov (TZB). Její aktivity zahrnují oblast měření spotřeby vody a tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, klimatizací, tepelných čerpadel či energetické audity budov. Zároveň provozuje nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v Česku a na Slovensku.

Dlouhodobá komunikace společnosti Enbra směrem k novinářům má pod naším vedením čtyři hlavní pilíře. Prvním je osvěta veřejnosti v oblasti TZB, její široký záběr se přitom odvíjí od oblastí, ve kterých Enbra působí. Sahá tak od varování před podvody s vodoměry až po správný výběr klimatizace. Podobně rozkročené jsou také produktové novinky jako druhá klíčová část komunikace. Další dva hlavní aspekty pak tvoří trendy v rámci TZB a také moderní technologie v této oblasti a jejich budoucnost.

Rostoucí počty výstupů

Dlouhodobé statistiky ukazují, že vhodně zvolený mix oblastí ke komunikaci, novátorské uchopení témat a důraz na sezónnost znamenaly usazení v hledáčku novinářů napříč oblastmi bydlení, ekonomiky, ekologie, energetiky či aktuálního zpravodajství. Za celých 74 měsíců naše PR agentura vytvořila pro novináře 151 témat, se kterými jsme zaznamenali celkem 1 331 výstupů v médiích, z toho 352 v printu. V průměru to znamenalo 18 zásahů za měsíc.

Výsledky více než šestileté spolupráce zároveň ukazují, že dlouhodobá komunikace s novináři se pozitivně projevuje na celkovém počtu výstupů. V posledních čtyřech letech lze totiž v tomto ohledu sledovat znatelný nárůst. Zatímco v roce 2015 jsme se společností Enbra zaznamenali přes 200 zmínek, vloni to bylo už o polovinu více. Poprvé v historii spolupráce jsme tak překročili hranici 300 mediálních zásahů za rok.

nbra_infografika_pripadove_studie_public_relations_lesenskycz

Rozšíření o prvky konceptu PR 360®

Několik let trvající úspěšná spolupráce se proto postupně začala prohlubovat. Zanášeli jsme do ní další prvky našeho konceptu PR 360®, ať už se jednalo o správu PPC kampaní či content marketing pro klientův web. V neposlední řadě pak měla spolupráce v nedávných měsících přesah i do některých sportovních akcí v rámci Brna.

Z více než 1 300 mediálních zásahů za dobu spolupráce bylo možné zaznamenat opakované výstupy ve všech stěžejních tištěných a on-line médiích, ať už se jednalo o celostátní deníky či oborové tituly. Enbra se kromě toho objevila i ve zpravodajství České televize nebo vysílání rádia Impuls a Českého rozhlasu. Díky naší mediální kampani se tak stala v novinářském světě jednou z klíčových společností v oblasti technického zařízení budov. Média se proto na ni při vytváření výstupů již delší dobu aktivně obrací.

enbra_infografika_vystupy_pripadove_studie_public_relations_lesenskycz