Technické sítě Brno
Doba realizácie
16 mesiacov
2022

PR stratégia pre Technické sítě Brno

Pre Technické sítě Brno sme navrhli PR stratégiu, vďaka ktorej sme mestskej firme rozšírili mediálny záber a dostali ju do hľadáčika novinárov.

Pokračovat

Technické sítě Brno

Technické sítě Brno (TSB) sú akciová spoločnosť vlastnená krajským mestom. Pod ich správou je verejné osvetlenie Brna obsahujúce viac ako 41 tisíc svetelných miest a slávnostné osvetlenie. Spoločnosť však pôsobí aj v ďalších oblastiach. Mestským častiam, ale aj firmám, ponúka služby v oblasti IT kybernetickej bezpečnosti, spravuje brnianske kolektory a ponúka takisto vonkajšiu reklamu.

Zadanie klienta a naša rola

Klient sa v očiach verejnosti najčastejšie spája s verejným osvetlením. Zadaním pre našu agentúru bolo dať ľuďom prostredníctvom médií vedieť, že mestská firma má oveľa väčší záber, ako je na prvý pohľad zrejmé.

Komunikácia mala smerovať nielen k osvete v oblasti verejného osvetlenia, ale aj k témam spojeným s IT, brnianskou infraštruktúrou či vonkajšou reklamou. Na naplnenie týchto cieľov sme zvolili PR kampaň a neskôr tiež správu sociálnych sietí a content marketing.

 

Realizačný tím:

  • PR & Media Director
    Martin Bořil
  • PR & Media Manager
    Martin Foral
  • Social Media Manager
    Daniel Zeman
Technické sítě Brno
Technické sítě Brno pr stratégia

Stratégia: TSB nie sú len verejné osvetlenie

Po analýze mediálneho obrazu spoločnosti a identifikácii trendov sme sa rozhodli zapojiť do komunikácie odborníkov vo všetkých oddeleniach TSB. Komunikáciu sme rozdelili do štyroch liniek, ktoré kopírujú pôsobenie firmy.

Najväčší dôraz sme upreli na oblasť verejného osvetlenia, oblasť IT kyberbezpečnosti, ktoré patria medzi mediálne najatraktívnejšie a tematicky najširšie. Ako doplnkovú oblasť sme zvolili vonkajšie reklamy a kolektory. Komunikáciu sme naplánovali vo dvoch vlnách každý mesiac, pričom najmenej jedna téma vždy vychádzala z primárnej oblasti.

Technické sítě Brno stratégia publix relations wordcloud

Kampaň: Dáta, experti aj press tripy

U klienta sme od začiatku kládli dôraz na expertízu. Pri témach spojených s osvetlením a IT a kyberbezpečnosťou sme vychádzali z jeho dlhoročných skúseností. Popísali sme trendy, inovácie aj vízie do budúcnosti a previazali ich s internými dátami. Ako ďalšie hlasy sme využili zástupcov municipalít, rovnako ako iných nezávislých odborníkov. Týmto postupom sme výrazne posilnili atraktivitu materiálov pre médiá.

Primárne témy sme priebežne „odľahčovali“ lifestylovými textami. Novinárov sme zoznámili s históriou brnianskych kolektorov alebo zaujímavosťami o stroji času. Pozitívny ohlas mala napríklad prehliadka podzemných priestorov pod brnianskymi ulicami, ktorú redaktori veľmi ocenili a v media relations sa stala efektívnym a často využívaným nástrojom.

Technické sítě Brno

Od PR k sociálnym sieťam a content marketingu

Prvých sedem mesiacov spolupráce sme sa venovali primárne budovaniu vzťahov s médiami. Na PR sme potom nadviazali správou sociálnych sietí a content marketingom. V rámci spolupráce sme spravovali obsah na Facebooku aj blog na webe klienta.

V čase, keď klientov web prechádzal redizajnom, sme získané skúsenosti premietli do konzultácií novej podoby stránok. Pri všetkých online kanáloch sme využili témy z media plánu, vďaka čomu bola komunikácia TSB jednotnejšia, kontinuálnejšia a efektívnejšia.

Technické sítě Brno

Výsledky: 300 zmienok a rozšírené portfólio

Počas 16 mesiacov sme pre Technické sítě Brno zaistili viac ako 300 zmienok v médiách. Informácie vychádzajúce z našich podkladov sa objavili tak v médiách s celoštátnym vplyvom (SeznamZpravy.cz, Rozhlas.cz, Euro.cz, ČT1 i CT24.cz), ako aj tých regionálnych (Právo, MF DNES, Deníky, Metro, Udalosti Brno).

Vďaka odbornejšie zameraným témam sme zaujali tiež médiá, ktoré sa venujú verejnej správe či IT problematike a kyberbezpečnosti. Rozšírila sa tiež škála tém, ku ktorým sa TSB vyjadruje ako odborník.

Technické sítě Brno
TSB medialna zmienka 1
TSB medialna zmienka 2
TSB medialna zmienka 3
TSB medialna zmienka 4
TSB medialna zmienka 5