Jan Polzer - Digi days | Lesensky.cz

Ohlédnutí za DigiDay #18: Učíme (se) s AI

Profile picture for user Jan Polzer
Jan Polzer
15. 12. 2023

Začátkem prosince proběhlo již osmnácté pokračování online konference DigiDay zaměřené na vzdělávání s pomocí informačních technologií. Tématem tentokrát bylo učení za asistence umělé inteligence. Jako zástupce z praxe povídal o reálném využití AI náš šéf webového a marketingového oddělení Jan Polzer.

Čtyři hodiny přednášek, přes 2100 registrovaných účastníků

Sledovanost DigiDay postupem času stále roste. Ke sledování tohoto kola se zaregistrovalo přes 2100 účastníků, přímo živé vysílání pak zhlédla zhruba tisícovka zájemců. Celá akce byla nahrávána a záznam je k dispozici na YouTube.

Akce, kterou připravil GUG.czNárodní pedagogický institut České republiky, pokrývala celou řadu témat v půlhodinových blocích. Host večera, novinář Miloš Čermák, promluvil o současném trendu využívání umělé inteligence obecně. Bohuslav HoraPetrou Běháčkovou představili hned několik nástrojů používaných ve výuce s praktickým cvičením. Za zmínku stojí například generátor obrázků Craiyon.

Jak pracujeme s AI při vývoji webů?

V rámci našeho bloku jsem posluchače seznámil s využíváním AI při tvorbě webů. Nejde pouze o samotné programování, velké jazykové modely a generátory obrázků dnes zasahují do celé řady dílčích úkolů při stavbě webových stránek.

V agentuře používáme AI na rychlý vstup do problematiky a oboru klienta či jako nástroj pro podporu kreativity u psaní textů i přípravy grafiky. Zmínil jsem rovněž využití ChatGPT coby pomocníka pro výuku programování.

Na obrázky zapojujeme Midjourney a na překlady DeepL, na který přišla řeč i v dalších přednáškách. Upozornil jsem, jak je důležité ověřovat výstupy z AI a mít alespoň základní povědomí o tom, nač se ptáme. Na občasné blábolení AI upozornili rovněž další přednášející.

 

V povídání nechyběly tipy k nástroji GitHub Copilot, který je opět dobře použitelný při vzdělávání. Pomáhá jak s psaním nového kódu, tak s vysvětlováním toho stávajícího. Do půlhodinového bloku se vešel ještě náš tip na specializovaný chat s AI v podobě nástroje Rix. Jeho nepochybným kladem je uvedení zdrojů, ze kterých čerpal při svých odpovědích.

Praktické využití AI ve školství

Další přednášky se věnovaly praktickému zapojení nejrůznějších nástrojů do výuky. Velmi podnětná byla také moderovaná debata s Irenou Fričovou z Národního pedagogického institutu. Pro učitele je důležité, že existují instituce, kde jim mohou s využitím AI pomoci, například Krajský ICT metodik (KIM).

Bylo velice inspirativní sledovat, jak se může mládež zapojit do objevování technologií, které je velmi pravděpodobně budou provázet dalším profesním životem. Ať už jde o tvorbu videa a animovaného filmu, nebo třeba zapojení známého ChatGPT do matematiky.

Pokud je vám problematika vzdělávání blízká, určitě se podívejte na záznam z tohoto DigiDay.

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram