Marketingová strategie Lesensky.cz

Jak na marketingový plán a strategii?

Profile picture for user Jana Varnerova
Jana Varnerova
15. 1. 2024

Každá cesta k cíli vyžaduje plánování a ani cíle definované pro marketing nejsou výjimkou. Dobře sestavený marketingový plán by měl patřit mezi klíčové dokumenty každé společnosti, která to s plněním svých marketingových a byznysových cílů myslí vážně.

Co je to marketingový plán?

Na úvod je dobré si připomenout, co si pod pojmem marketingový plán představit. Jedná se o souhrnný dokument s omezenou časovou platností, například na jeden rok nebo dobu konání konkrétního projektu. Definuje základní informace o naší značce nebo produktu či cílových skupinách, a především cíle, způsoby a nástroje, které nám umožní jich dosáhnout ve stanoveném časovém období.

Bez plánu a stanovených cílů - realita pro mnoho firem

I když je to vynikající pomocník, mnoho firem marketingové plánování systémově nepoužívá. Marketingové aktivity jsou pak realizovány živelně a nemají pevnější řád. V naší agenturní praxi se s tímto přístupem setkáváme až příliš často. Proč?

Ruku na srdce, tvorba marketingových plánů a dalších strategických dokumentů není zrovna zábava. Jejich příprava zabere poměrně dost času a vyžaduje zkušeného odborníka. 

Jana Varnerová, Marketing Specialist Lesensky.cz

Jenže bez dobře naplánovaných kroků a kontrolních zastávek se k cíli dostává mnohem obtížněji.

Jak z toho ven?

Doposud měly firmy na výběr celkem čtyři možnosti, jak k dané problematice přistupovat, a každá z nich má své výhody a nevýhody: 

 1. Na tvorbu marketingového plánování rezignovat a řešit dílčí kroky ad hoc. 

  Tomuto nepříliš profesionálnímu přístupu se nedá upřít podstatná výhoda, a tou je maximální flexibilita. Jestliže nemáte žádný plán, pak se dokážete velmi snadno přizpůsobit jakýmkoliv změnám na trhu i ve firmě. Tím ale výhody končí. Marketingové aktivity, pokud je vůbec budete realizovat, budou málo konzistentní a s problematickou efektivitou. Obtížně budete kontrolovat rozpočet, ověřovat, co funguje dobře a co nefunguje vůbec, a snadno opomenete některý z klíčových aspektů, komunikačních kanálů nebo i cílových skupin. 

 2. Tvorbou marketingových plánů pověřit interního „markeťáka“, který obvykle má potřebné kompetence a znalosti.

  Interní odborník na marketing má při tvorbě marketingového plánu nespornou výhodu, zná skvěle podmínky ve firmě a má vynikající přehled o všech nabízených produktech a službách. Bohužel jeho snaha o kvalitní a systematické marketingové plánování často ztroskotá pod přívalem operativy. Skoro vždy se totiž najde něco, co je zrovna v ten moment důležitější a spěchá. Navíc je tu další háček. Interní specialista není z principu objektivní, protože je do problematiky spojené s firmou a ustálenými postupy až příliš vtažen. Pokud věci relativně fungují, těžko se mu prosazují nové přístupy a příležitosti, pokud je vůbec dokáže identifikovat.

 3. Využít předpřipravenou šablonu, kterou mají někteří profesionálové ke stažení na svých stránkách. Existují verze volně ke stažení i verze placené. 

  Šablony pro marketingové plánování dají tvorbě plánu pevný rámec. Pokud si vyberete šablonu od spolehlivého zdroje, určitě neopomenete žádný z klíčových bodů, které by měl marketingový plán obsahovat. Mimo to vám dobře přichystané šablony určitě pomohou celý proces plánování zrychlit. Na druhou stranu ale nemusejí sedět zrovna vašim potřebám a mohou obsahovat buď příliš mnoho, nebo naopak málo prvků a detailů. To vás potom nutí zpracovávat i části, které nevyužijete, jen proto, že vám je „někdo“ předepsal.

 4. Oslovit specialistu nebo agenturu a svěřit přípravu marketingového plánu právě jim.

  Velkou výhodou spolupráce s odborníky je jejich nezaujatý objektivní pohled a bohatá paleta zkušeností. Nicméně z uvedených variant bude tento způsob tvorby plánu nebo strategie patřit mezi ty finančně náročnější, platíte si obvykle celý tým specialistů. A i těm musíte dát k dispozici podrobné vstupní informace a být připraveni odpovídat na případné doplňující dotazy, jinak s výsledkem nebudete spokojeni. Na druhou stranu můžete očekávat profesionální výsledek s jasným přehledem kroků a činností, se kterým můžete začít obratem aktivně pracovat.

Ilustrační obrázek - marketingové plánování

 

AI jako pátá možnost

V současné době se pro tvorbu marketingového plánu (i dalších strategických) dokumentů nabízí ještě varianta pátá: využití umělé inteligence. Velké jazykové modely (LLM) se v posledních měsících staly hojně používaným pomocníkem v mnoha oborech, marketing nevyjímaje. Nejznámějším z nich prozatím zůstává ChatGPT od OpenAI, který v listopadu 2023 prošel významným vylepšením a přinesl množství novinek, díky nimž se možnosti jeho využití výrazně rozšířily. 

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram