Header případová studie webové stránky ZPŠ od Lesensky.cz
Doba realizace
6 měsíců
2023

Web pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda

Pro pojišťovnu jsme vytvořili stránky, které skvěle slouží pojištěncům, partnerům i zdravotníkům.

  • Projekt a UX: Michaela Kurtaničová
  • Grafický design: Ivan Kebeleš
  • Development: Jan Polzer
  • Frontend: Lukáš Polzer
  • Content: Tereza Ticháčková
Pokračovat

ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) je veřejná zdravotní pojišťovna s celostátní působností. Jedná se o stabilní, důvěryhodnou a oblíbenou společnost, která se pravidelně umisťuje v žebříčku Zdravotní pojišťovna roku.

Zadání klienta a naše role

Klient nás oslovil s poptávkou kompletního redesignu webu. Za 6 měsíců od zahájení spolupráce jsme úspěšně prošli celým procesem tvorby webu od vstupní analýzy přes návrh architektury, UX a přípravu grafiky až po vývoj a testování.

Vznikl informačně nabitý a technicky optimalizovaný web s přehlednou strukturou, který dobře slouží všem cílovým skupinám.

Pozadí případové studie webu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Ukázka webu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Vstupní stav a cíle

Původní web sloužil ZPŠ více než 6 let. Mezi jeho hlavní slabiny patřila složitá struktura, nepřehledná navigace, komplikovaný průchod webem a celkově zastaralý technický stav.

Při projektování nového webu jsme proto kladli důraz na rychlost webu, přehlednost informací, snadnou administraci, mobilní použitelnost a dodržení pravidel přístupnosti.

Hlavním cílem nových webových stránek bylo poskytnout informace pro pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb a plátce pojistného. Sekundárním cílem bylo zvýšit informovanost o nabízených výhodách a usnadnit novým pojištěncům přechod k ZPŠ.

Boxy web ZPŠ

Analýza

V analytické fázi jsme provedli analýzu klíčových slov, analýzu návštěvnosti, SEO analýzu, kvalitativní rozhovory se zaměstnanci a obsahový audit stránek. Jako hlavní zdroj dat jsme použili Google Analytics. Zkoumali jsme vstupní stránky, uživatele, používaná zařízení, zákaznickou cestu a detailně také veškerý obsah webu.

Jako hlavní výzvu jsme identifikovali rozsáhlou síť 3 000 stránek, které se do sebe navzájem zanořovaly, a tedy se mezi nimi velmi složitě přecházelo. Zjistili jsme, že pouhých 10 % všech podstránek bylo relevantních z hlediska návštěv a že nejstěžejnější informace jsou jen na zhruba 100 stránkách webu.

Přínosný byl rovněž průzkum hledání na webu, který poukázal na důležité tematické okruhy a jejich relevanci ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám.

Analýza

Nová architektura a UX

Abychom mohli vytvořit nový prototyp stránky, nejdříve jsme analyzovali veškerý textový obsah starých stránek. Ten jsme následně seskupili do tematických okruhů a informace dále třídili a prioritizovali. Výsledkem byl nový obsahový plán i zcela nová informační struktura.

Z původních 3 000 stránek se nám podařilo redukovat obsah na výsledných 400 stránek, na nichž se nachází přes 136 normostran textu a další informace ke stažení ve 139 PDF souborech. Bez ztráty důležitých informací se tak zásadně zjednodušila struktura, navigace i přehlednost webu.

Nová architektura a UX

Design jako podpora informací

Protože jsme kladli důraz na maximální přehlednost webu, rozhodli jsme se pro vizuální jednoduchost a grafický minimalismus. Vizuální styl navazuje na brand pojišťovny a jeho cílem je podtrhnout (a nikoliv přehlušit) informační podstatu webu.

Důležitým prvkem v navigaci napříč webem je megamenu doplněné o drobečkovou navigaci. Na obsáhlejších stránkách jsme začlenili dílčí rozcestníky obsahu a pracujeme s odkazy na kotvy v útrobách stránek. Lepší orientaci napomáhají i všudypřítomné grafické ikony.

Rychlý přístup k informacím poskytuje fulltext vyhledávání s našeptávačem.

Design jako podpora informací

Správa a technické řešení

Celý web běží na redakčním systému Drupal. Tento systém splňuje vysoké nároky na bezpečnost, údržbu a správu velké instituce, jakou je právě i ZPŠ. Zároveň je dostatečně flexibilní, takže jsme mohli klientovi připravit administraci i funkce dle jeho přání.

Web pojišťovny každodenně spravuje mnoho zaměstnanců, kteří potřebují rychle a jednoduše upravovat obsah. V administraci jsme proto navrhli modulové řešení a na míru připravené UI. Součástí webu je například knihovna bloků, která uživatelům umožňuje jednoduše tvořit nové stránky či upravovat ty stávající bez nutnosti zasahovat do kódu.

Projekt zahrnuje i jednoduchou webovou aplikaci pro vyhledávání smluvních partnerů dle různých filtrů, která pracuje s pravidelně udržovanou externí databází.

Správa a technické řešení

Výsledky a hodnocení

ZPŠ získala moderní, velmi přehledný a dobře ovladatelný web. Z uživatelského testování také vyplývá, že návštěvníci se na webu vyznají a stránky vnímají jako vizuálně příjemné.

Data ukazují, že s novými stránkami výrazně klesla míra opuštění stránek a uživatelé na nich stráví přiměřený čas. Obsah webu je vysoce relevantní – i přes velkou redukci počtu původních stránek se podařilo udržet pozice pojišťovny ve vyhledávání. Web je velmi rychlý, splňuje požadavky na přístupnost i další technické parametry.

Zaměstnanci chválí obsluhu, která jim zjednodušuje práci a zrychluje publikaci obsahu. Partneři pak oceňují přehlednost a snadnou dostupnost všech potřebných informací.

Výsledky a hodnocení

Ukázky

Webové stránky ZPŠ ukázka 1
Webové stránky ZPŠ ukázka 2
Webové stránky ZPŠ ukázka 3

Při spolupráci s agenturou Lesensky.cz jsme redesignovali náš hlavní web. Vše probíhalo, jak má. všechny naše požadavky byly bez odkladu zapracovány. Aktivní přístup jejich týmu nás mile překvapil a věříme, že i do budoucna budeme jen a jen spokojeni.

Martin Vaněk, specialista pro marketing

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram