Header case webové stránky ZPŠ od Lesensky.cz
Doba realizácie
6 měsíců
2023

Web pre Zamestnaneckú poisťovňu Škoda

Pre poisťovňu sme vytvorili webové stránky, ktoré skvele slúžia poistencom, partnerom a zdravotníckym pracovníkom.

  • Projekt a UX: Michaela Kurtaničová
  • Grafický design: Ivan Kebeleš
  • Development: Jan Polzer
  • Frontend: Lukáš Polzer
  • Content: Tereza Ticháčková
Pokračovat

ZPŠ

Zamestnanecká poisťovňa Škoda (ZPŠ) je verejná zdravotná poisťovňa s celoštátnou pôsobnosťou. Ide o stabilnú, dôveryhodnú a obľúbenú spoločnosť, ktorá sa pravidelne umiestňuje v rebríčku Zdravotná poisťovňa roka.

Zadanie klienta a naša rola

Klient nás oslovil s dopytom kompletného redizajnu webu. Za 6 mesiacov od začiatku spolupráce sme úspešne prešli celým procesom tvorby webu od vstupnej analýzy cez návrh architektúry, UX a prípravu grafiky až po vývoj a testovanie.

Vznikol informačne nabitý a technicky optimalizovaný web s prehľadnou štruktúrou, ktorý dobre slúži všetkým cieľovým skupinám.

Pozadí case webu ZPŠ
Ukážka webu ZPŠ

Vstupný stav a ciele

Pôvodný web slúžil ZPŠ viac než 6 rokov. Medzi jeho hlavné slabiny patrila zložitá štruktúra, neprehľadná navigácia, komplikovaný prechod webom a celkovo zastaraný technický stav.

Pri projektovaní nového webu sme preto kládli dôraz na rýchlosť webu, prehľadnosť informácií, ľahkú administráciu, mobilnú použiteľnosť a dodržanie pravidiel prístupnosti.

Hlavným cieľom nových webových stránok bolo poskytnúť informácie pre poistencov, poskytovateľov zdravotných služieb a platcov poistného. Sekundárnym cieľom bolo zvýšiť informovanosť o ponúkaných výhodách a uľahčiť novým poistencom prechod k ZPŠ.

Boxy web ZPŠ

Analýza

V analytickej fáze sme vykonali analýzu kľúčových slov, analýzu návštevnosti, SEO analýzu, kvalitatívne rozhovory so zamestnancami a obsahový audit stránok. Ako hlavný zdroj dát sme použili Google Analytics. Skúmali sme vstupné stránky, používateľov, používané zariadenia, zákaznícku cestu a detailne aj všetok obsah webu.

Ako hlavnú výzvu sme identifikovali rozsiahlu sieť 3 000 stránok, ktoré sa do seba navzájom zanárali, a teda sa medzi nimi veľmi zložito prechádzalo. Zistili sme, že oba 10 % všetkých podstránok bolo relevantných z hľadiska návštev a že najdôležitejšie informácie sú len na zhruba 100 stránkach webu.

Prínosný bol aj prieskum hľadania na webe, ktorý poukázal na dôležité tematické okruhy a ich relevanciu vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám.

Analýza

Nová architektúra a UX

Aby sme mohli vytvoriť nový prototyp stránky, najskôr sme analyzovali všetok textový obsah starých stránok. Ten sme následne zoskupili do tematických okruhov a informácie ďalej triedili a prioritizovali. Výsledkom bol nový obsahový plán aj úplne nová informačná štruktúra.

Z pôvodných 3 000 stránok sa nám podarilo redukovať obsah na výsledných 400 stránok, na ktorých sa nachádza vyše 136 normostrán textu a ďalšie informácie na stiahnutie v 139 súboroch PDF. Bez straty dôležitých informácií sa tak zásadne zjednodušila štruktúra, navigácia aj prehľadnosť webu.

Nová architektúra a UX

Dizajn ako podpora informacií

Pretože sme kládli dôraz na maximálnu prehľadnosť webu, rozhodli sme sa pre vizuálnu jednoduchosť a grafický minimalizmus. Vizuálny štýl nadväzuje na brand poisťovne a jeho cieľom je podčiarknuť (a nie prehlušiť) informačnú podstatu webu.

Dôležitým prvkom v navigácii naprieč webom je megamenu doplnené o omrvinkovú navigáciu. Na obsiahlejších stránkach sme začlenili čiastkové rázcestníky obsahu a pracujeme s odkazmi na kotvy v útrobách stránok. Lepšej orientácii napomáhajú aj všadeprítomné grafické ikony.

Rýchly prístup k informáciám poskytuje fulltext vyhľadávanie s našepkávačom.

Dizajn ako podpora informácií

Správa a technické riešenie

Celý web beží na redakčnom systéme Drupal. Tento systém spĺňa vysoké nároky na bezpečnosť, údržbu a správu veľkej inštitúcie, akou je práve aj ZPŠ. Zároveň je dostatočne flexibilný, takže sme mohli klientovi pripraviť administráciu aj funkcie podľa jeho priania.

Web poisťovne každodenne spravuje veľa zamestnancov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho upravovať obsah. V administrácii sme preto navrhli modulové riešenie a na mieru pripravené UI. Súčasťou webu je napríklad knižnica blokov, ktorá používateľom umožňuje jednoducho tvoriť nové stránky či upravovať tie súčasné bez nutnosti zasahovať do kódu.

Projekt zahŕňa aj jednoduchú webovú aplikáciu na vyhľadávanie zmluvných partnerov podľa rôznych filtrov, ktorá pracuje s pravidelne udržiavanou externou databázou.

Administrácia a technické riešenia

Výsledky a hodnotenia

ZPŠ získala moderný, veľmi prehľadný a dobre ovládateľný web. Z používateľského testovania zároveň vyplýva, že návštevníci sa na webe vyznajú a stránky vnímajú ako vizuálne príjemné.

Dáta ukazujú, že s novými stránkami výrazne klesla miera opustenia stránok a používatelia na nich strávia primeraný čas. Obsah webu je vysoko relevantný – aj napriek veľkej redukcii počtu pôvodných stránok sa podarilo udržať pozície poisťovne vo vyhľadávaní. Web je veľmi rýchly, spĺňa požiadavky na prístupnosť aj ďalšie technické parametre.

Zamestnanci chvália obsluhu, ktorá im zjednodušuje prácu a zrýchľuje publikáciu obsahu. Partneri potom oceňujú prehľadnosť a ľahkú dostupnosť všetkých potrebných informácií.

Výsledky a hodnotenia

Ukážky

Webové stránky ZPŠ ukážka 1
Webové stránky ZPŠ ukážka 2
Webové stránky ZPŠ ukážka 3

PRI SPOLUPRÁCI S AGENTÚROU LESENSKY.CZ SME REDIZAJNOVALI NÁŠ HLAVNÝ WEB. VŠETKO PREBIEHALO, AKO MÁ. VŠETKY NAŠE POŽIADAVKY BOLI BEZ ODKLADU ZAPRACOVANÉ. AKTÍVNY PRÍSTUP ICH TÍMU NÁS MILO PREKVAPIL A VERÍME, ŽE I DO BUDÚCNA BUDEME LEN A LEN SPOKOJNÍ.

Martin Vaněk, špecialista pre marketing

Kontakt

Spojte sa
s nami!

Využite silu konceptu PR 360®. Spoločne s vami vytvoríme nový skvelý web, ktorý podporí váš brand aj biznis.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram