prezident21 header pripadova studie public relaction lesenskycz

Prezident 21: Jak udělat z politiky a občanské participace sexy PR téma

Politika je z pohledu komunikace velmi citlivým tématem. Pro novináře mohou být politická témata extrémně zajímavá, ale pokud se nejedná o nějakou bombovou kauzu, mohou je taky klidně nechat zcela chladnými. Politických rozhodnutí se totiž každý týden odehraje desítky.

Podrobnější témata občanské participace, moderních volebních systémů či role nových technologií v politice jsou hodně specifická a v novinářské agendě jim není věnován vzhledem k okolnostem extrémně velký prostor. Podíváme-li se na politickou komunikaci z pohledu cílové skupiny, tedy široké veřejnosti voličů, je situace mnohem horší. Politika obecně, natož pak konkrétnější témata spojená s občanskou participací nebo volebními systémy, jsou pro veřejnost spíše nepřitažlivým a kontroverzním tématem a ke konzumaci zpráv či informací z této oblasti zaujímají už z principu odmítavý a nedůvěřivý postoj. Často se v nich taky nevyznají a nerozumí jim. 

Ambivalenci politických témat jsme při přípravě a realizaci PR komunikace projektu Prezident 21 vnímali jako stěžejní překážku. Projekt spustila na konci roku 2016 organizace Institute for Democracy 21.

V roce 2018 bylo podle průzkumu CVVM 8 z 10 dotázaných Čechů přesvědčeno, že strany zajímají jen hlasy voličů, ne jejich názory. Podle studie z roku 2017 politikům Češi věří méně než youtuberům či blogerům. Vyšší důvěru než politici mají i herci, sportovci nebo novináři. 

Volební online hra Prezident 21 měla za cíl představit na prezidentské volbě velmi specifický hlasovací systém Demokracie 21 zvýšit zájem občanů o prezidentské volby interaktivní formou. Hlavním cílem projektu bylo seznámit veřejnost s metodou Demokracie 21 tak, aby si ji vyzkoušela a pochopila ji. 

Volební online hra Prezident 21

Specifikum metody spočívá v tom, že volič, který ji využívá, má vždy k dispozici minimálně dvakrát více kladných hlasů, než kolik je vítězných možností. V určitých případech může tato metoda obsahovat také hlasy negativní, a to vždy v poměru 2:1 vůči těm kladným. Tedy pro udělení záporného hlasu je nutné rozdat alespoň dva kladné.  Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny, pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Počet kladných a záporných hlasů se v tomto systému může měnit podle konkrétní volební situace.

Hlavním gró metody je, že pokud má volič k dispozici více hlasů, z toho i některé negativní, je celkový výsledek hlasování efektivnější a spravedlivější. A navíc – více voličů je s výsledkem spokojených. Konkrétně v interaktivní volební hře Prezident 21 si mohli zkusit rozdat až 3 kladné hlasy, a pokud udělili aspoň dva z nich, tak i jeden záporný.

V první fázi hry mohli přitom občané navrhovat na webu osobnosti, které by si přáli vidět na Hradě. Pro všechny, kdo byli navrženi, se hlasovalo zmíněnou metodou a kdokoliv si mohl na webu prohlížet aktuální pořadí. Ve druhé fázi, která začala se zveřejněním oficiálních prezidentských kandidátek, se hlasovalo už pouze pro tyto oficiální adepty na post prezidenta. 

PR kampaň pro Prezident 21

Právě přelom první a druhé fáze hry byl asi nejvíce dynamickým okamžikem pro PR celé myšlenky. Do této doby vyvstávala komunikace hry zejména z jejího uvedení do chodu a pak z doplňkových aktivit, například offline účasti na různých letních festivalech, tour po českých městech, sběru podpisů do petičních archů kandidátů, apod. Na podzim ale nastal nejdůležitější zlom v komunikaci – blížily se prezidentské volby a hra změnila svou strukturu (hlasovalo se už jen pro oficiální kandidáty a všichni ostatní byli vymazáni). Bylo tedy zapotřebí dostat na web nejen nové voliče, ale také ty, kdo už jednou hlasovali.

Naším úkolem bylo vyřešit zásadní otázku, jak udržet hru Prezident 21 mezi „hot topics“, i když už několik měsíců existovala. Pro hru jsme museli zajistit prostor i přes to, že je spojená s politikou a občanskou participací a týká se prezidentských voleb, kterých bylo všude plno.

 

Pro úspěšné PR projektu jsme zvolili naši nejsilnější zbraň – kombinaci dobrých témat a ještě lepšího timingu. Naplánovali jsme komunikaci na základě hlavních milníků společenského dění a prezidentské volby. Komunikovali jsme kontinuálně s využitím široké palety nástrojů a využívali jsme zejména aktuálního dění. Takto jsme reagovali například na milníky prezidentské volby (jako zveřejnění kandidátek, zveřejnění nákladů vynaložených na kampaně), ale také na další témata diskutovaná v médiích a ve společnosti, která nemusela mít na první dojem s volbami žádnou souvislost (den seniorů, studenti a demokracie, komentáře týkající se postojů k EU, Rusku, Číně, apod.).

prezident21 infografika pripadova studie public relaction lesenskycz

Nebáli jsme se ani bulvárnější medializace (např. Kampaň Hlasuju naostro s několika celebritami), lifestyle témat (kde vyhledat zajímavé informace k volbám) a hlavně vlastních tvrdých průzkumů a práce se statistickými daty, kde jsme museli odhadnout, co by mohlo být pro média zajímavé, a rychle to zpracovat. 

Důležitá byla maximální důvěra mezi námi a „klientem“ (Institute for Democracy 21) a taky pružnost a rychlost. Po prvním kole prezidentské volby se nám podařilo vlastní průzkum voličských preferencí pro druhé kolo dostat do médií dokonce rychleji než České televizi. Podstatnou součástí byla také vlastní prezidentská debata, kterou bylo nutné mezi novináři zpropagovat před jejím konáním, a dokázat jim, že na této debatě by neměli chybět, ačkoliv se takových debat konalo v daném období poměrně hodně. 

Hra Prezident 21, na jejíž komunikaci jsme participovali, získala díky skvělému PR dokonce ocenění nejlepší politické kampaně roku v soutěži Česká cena za public relations. Projekt se stal nejúspěšnějším v kategorii Politické komunikace, politického PR a Public Affairs.  

Závěrem můžeme jen podotknout, že dobře připravené téma a načasování pořád hrají v PR svůj prim. Prezident 21 se taky díky nim mohl pochlubit skvělými výsledky s reálným dopadem ve společnosti.