Affiliate marketing

Pokračovat

Čo je to Affiliate marketing?

Affiliate marketing (provízny marketing) je propagačná spolupráca medzi dvoma subjektmi. V rámci tejto spolupráce získava affiliate inzerent propagačný priestor a affiliate partner zisk z predaja inzerenta. Ide o marketingový nástroj, ktorý funguje na základe partnerstva a provízie.

Na rozdiel od bežných foriem online reklamy (PPC - pay per click, PPV - pay per view), v affiliate marketingu inzerent platí za uskutočnenú konverziu a preukázaný výkon reklamy.

Affiliate partner a affiliate inzerent

Affiliate partner a affiliate inzerent sú dve strany, ktoré spolupracujú.

  • Affiliate partner je spoločnosť alebo osoba, ktorá propaguje produkt alebo službu inzerenta.
    Partnerom môže byť napríklad stránka s recenziami, stránka na porovnávanie cien, katalóg produktov, cashbackový portál, záujmový blog alebo rôzni špecialisti na online reklamu či Google Shopping. Partner získava provízie z partnerstva.
  • Affiliate inzerent je na druhej strane spoločnosť alebo osoba, ktorá sa snaží niečo predať alebo získať zákazníkov.
    Môže to byť spoločnosť predávajúca akékoľvek výrobky alebo služby. Z partnerstva získava inzerent propagačný priestor a obchodníkov, prostredníctvom ktorých by sa mali realizovať nákupy a zisky.

Ako to všetko funguje?

Affiliate marketing je komplexný a rastúci segment marketingu. Systém provízií sa väčšinou používa nasledovne:

  1. Zákazník prejde na webovú stránku spoločnosti prostredníctvom affiliate partnera, niečo si kúpi, objedná alebo zaregistruje.
  2. Spoločnosť kontaktuje klienta a overí objednávku/registráciu.
  3. Keď je všetko dohodnuté, klient zaplatí spoločnosti.
  4. Po prijatí platby od klienta spoločnosť vypláca affiliate partnerovi dohodnuté provízie.

Formy affiliate marketingu

Na internete má affiliate reklama najčastejšie podobu hypertextových odkazov, bannerov, produktovej galérie, zvýraznených pozícií vo vyhľadávaní alebo propagovaných príspevkov. Affiliate reklama môže byť aj súčasťou bulletinov a hosťovských online reklám.

Výhody affiliate marketingu

Najväčšou výhodou je úspora nákladov za reklamu. Vstupné náklady sú malé a cena reklamy sa odvíja od výsledkov. Ak partner nedodá žiadne objednávky, inzerent neplatí nič.

Partner je motivovaný venovať propagácii náležitú pozornosť. Ak chce partner získať čo najvyššie percento provízií, reklama musí byť dobre spracovaná, umiestnená, distribuovaná a zacielená.

Vedľajším účinkom affiliate marketingu môže byť aj posilnenie SEO brandu. Na webovú lokalitu inzerenta totiž smeruje viac odkazov a väčšia návštevnosť.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram