Header prípadová študia tvorba webu
Doba realizácie
6 mesiacov
2022

Web Dopravného podniku mesta Brna

Pre dopravný podnik sme vytvorili webovú stránku, ktorá ho reprezentuje, jednoducho sa ovláda a je spoľahlivým sprievodcom pri cestovaní verejnou dopravou.

  • Projekt: Roman Kučera
  • UX, design, copywriting: Tereza Ticháčková
  • UX, design konzultant: Ivan Kebeleš
  • Backend: Jan Polzer
  • Frontend: Lukáš Polzer
Pokračovat

Dopravný podnik mesta Brna 

Dopravný podnik mesta Brna (DPMB) je druhý najväčší dopravný podnik v Českej republike. Ročne prepraví okolo 300 miliónov cestujúcich.

Zadanie klienta a naša úloha

Web, s ktorým podnik doposiaľ pracoval, bol starý desať rokov a nutne potreboval modernizáciu. Prvýkrát sme sa s klientom stretli pri analýze pôvodného webu. Nasledovalo rozhodnutie o vzniku kompletne nových stránok. Podarilo sa nám zvíťaziť vo výberovom konaní. Postupne sme navrhli informačnú architektúru, UX, obsah, dizajn a web nakódovali na redakčnom systéme Drupal.

Podklady pre prípadovú štúdiu Webová stránka Dopravného podniku mesta Brna
Ukážka webovej stránky Dopravného podniku mesta Brna

Východisková situácia

Pôvodný web DPMB pochádzal z roku 2013 a vznikol svojpomocou priamo vnútri spoločnosti. S postupom rokov sa doň pridával rad nových informácií a funkcií. Neustálymi aktualizáciami sa web stal veľmi zložitým, neprehľadným a zle sa ovládal. Web bol neprívetivý tak pre návštevníkov, ako aj pre zamestnancov podniku, ktorí mali na starosti jeho aktualizácie.

Neexistovala tiež zodpovedajúca responzívna verzia webu, čo sa s rozširujúcim počtom mobilných zariadení stalo veľkým problémom.

Body zaújmu pro prípadovú štúdiu Webová stránka Dopravného podniku mesta Brna

Analýza a výskum

V rámci analýzy sme preskúmali návštevnosť jednotlivých sekcií a zatriedili najdôležitejšie informácie. Základnou úlohou analýzy bolo zistiť, aké informácie cestujúci na stránkach hľadajú a ako s nimi pracujú.

Pôvodný web bol rozdelený do niekoľkých sekcií (Doprava, Cestovné a podobne). Analýza okrem iného ukázala, že v každej sekcii existujú spravidla jedna až dve veľmi navštevované stránky a tie ostatné navštevuje menej ako 1 percento používateľov.

Dôkladne sme tiež sledovali proces vkladania nových informácií a systém obsluhy webu zamestnancami DPMB.

Analýza a výskum

Nová štruktúra a UX

Výsledky z analýzy sme využili pri príprave novej informačnej architektúry. Zúžili sme počet stránok a informácie roztriedili celkom iným spôsobom. Niektoré sekcie sme rozdelili, niektoré zanikli úplne alebo sa stali súčasťou iných.

Vytvorili sme tiež systém pre často kladené otázky k jednotlivým témam (napríklad Elektronického predplatného cestovného lístka, Tlačeného cestovného lístka a podobne). Ten pomohol zhromaždiť na jednom mieste všetky potrebné informácie, a to v prehľadnom formáte, ktorý sa ľahko udržuje, edituje a doplňuje.

Nová štruktúra a UX webu

Dizajn pre všetky cieľové skupiny

Pri navrhovaní vzhľadu webu sme uprednostnili vizuálny minimalizmus. Hlavnú úlohu na webe hrajú dopravné informácie a cieľom dizajnu je ich zvýraznenie, nie prehlušenie.

Dôležitou podmienkou pre grafiku bolo tiež zohľadnenie všetkých demografických skupín cestujúcich mestskej hromadnej dopravy. Stránky museli byť prehľadné, jednoduché a dobre čitateľné aj pre seniorov alebo osoby so zrakovým postihnutím.

Web tak pracuje s relatívne veľkými prvkami, vzdušnými obsahovými blokmi a dobre čitateľným fontom. Je optimalizovaný na použitie špecializovaných čítacích zariadení a lepšie prístupný pre používateľov so zhoršeným zrakom.

Dizajn pre všetky cieľové skupiny

Dôraz na vývoj a inovácie

Webové stránky sme postavili na systéme Drupal. Najväčšou technickou výzvou bola príprava administrácie pre zamestnancov a napojenie stránok na pôvodný informačný systém DPMB. Vďaka perfektnej komunikácii s oddelením Dopravných informácií sa nám podarilo rozhranie nielen prepojiť, ale tiež vylepšiť a obohatiť o nové prvky.

Zamestnancom podniku sme zjednodušili a zdokonalili proces zadávania mimoriadnych udalostí a aktualizáciu cestovných poriadkov. Správcovia systému získali omnoho prehľadnejšie rozhranie na prácu a vylepšený systém na rozosielanie newsletterov.

Pre cestujúcich sme novo nachystali filter mimoriadnych udalostí a spoľahlivé fulltext vyhľadávanie.

Dôraz na vývoj a inovácie v oblasti webového dizajnu

Výsledky a hodnotenie

Vytvorili sme reprezentatívny, vysoko funkčný a dobre ovládateľný web. Z dát vyplýva, že cestujúci na webe ľahko nájdu, čo potrebujú. Vďaka tomu strávia na webe menej času hľadaním a menej vyťažujú informačnú linku DPMB. Z používateľského testovania tiež vyplýva, že stránky vnímajú ako atraktívne a zaujímavé.

Zamestnanci chvália obsluhu webu, ktorá im zjednodušuje prácu a zrýchľuje zverejňovanie dôležitých informácií. Vo vzťahu k partnerom získal DPMB reprezentatívny web, ktorý podporuje rešpekt a dobré meno jeho značky.

Hodnotenie účinnosti webových stránok DPMB

Ukážky

Ukážka webovej stránky DPMB 1
Ukážka webovej stránky DPMB 2
Ukážka webovej stránky DPMB 3

NAŠE NOVÉ STRÁNKY SÚ JEDNODUCHO OVLÁDATEĽNÉ, DAJÚ SA UPRAVOVAŤ A ROZVÍJAŤ PODĽA AKTUÁLNYCH POŽIADAVIEK, PREDOVŠETKÝM SÚ VŠAK MODERNÉ A PREHĽADNÉ.

Ing. Miloš Havránek, Generálny riaditeľ DPMB

Kontakt

Spojte sa
s nami!

Využite silu konceptu PR 360®. Spoločne s vami vytvoríme skvelú novú webovú stránku, ktorá podporí vašu značku a podnikanie.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram slovensky