Pro Green Ways jsme připravili zimní magazín

green ways zimní magazín
Daniel Zeman v Lesensky.cz
Autor článku: Daniel Zeman

V prvních dnech letošního roku obdržela početná středoevropská komunita zákazníků společnosti Green Ways v balíčcích s produktem i nové číslo časopisu Zelené cesty z naší dílny. Lídrovi na trhu se zelenými potravinami se nově staráme o kompletní obsah, design i sazbu firemního magazínu.

Časopis jsme připravili ve třech jazykových mutacích – české, slovenské a polské – současně. Koordinace příprav tří mutací printů přináší vyšší nároky jak na překlad, regionální lokalizaci textů, i na grafické prvky.

Snažíme se, aby bylo vydání pro každou zemi unikátní a zajímavé, ale zároveň respektovalo nadnárodní značku a korespondovalo s firemními hodnotami.

Jednotlivé mutace 24stránkového magazínu obsahují průvodní slovo zakladatele a jednatelů společnosti, řadu odborných i lifestylových článků o zdravém životním stylu či o zdravých potravinách. Pro magazín jsme připravili návrh obsahu, vytvořili všechny texty a kompletní grafiku, zajistili překlady a také předtiskové přípravy.

Realizační tým: Veronika Duchoňová (vedení projektu), Tereza Ticháčková & Daniel Zeman (obsah a texty), Ivan Kebeleš & Veronika Šišková (grafika a DTP).

Magazín Green Ways (zima 2018)