PR Gang brand

PR Gang brand
Ivan Kebeleš
Autor článku: Ivan Kebeleš

PR Gang je studentská PR agentura. Cílem projektu je propojit akademickou teorii s praxí v public relations, marketingu, a firemní komunikaci. Studenti příbuzných oborů se díky PR Gangu dostávají k reálným zakázkám a pod vedením zkušených mentorů plní zadání klientů. Logo a brand PR Gangu jsme vytvořili v lednu 2016.

PR Gang je vznikl jako samostatný vzdělávací projekt naší agentury. Jeho brand je unikátní a záměrně vizuálně neodkazuje na Lesensky.cz. Typografie loga vychází z pouličního umění "graffiti", což podtrhuje samotný název značky, který je propojením zkratky "PR" a slova "Gang". Barevnost zdůrazňuje atributy projektu, jako jsou mládí, progresivnost, neotřelost.

S novou vizuální identitou PR Gangu jsme vytvořili logo, webovou stránku, tiskoviny, prezentaci, reklamní předměty i manuál grafické komunikace pro facebook.

Autorem kreativy i aplikací je náš interní grafik Ivan Kebeleš.

PRGANG LOGO
Logo PRGANG - ručně kreslené.
BARVA A FONT
PRGANG barva. A pro tiskoviny a web byl zvolen font Akrobat.
UKAZKY PRGANG
Ukázky PRGANG merche (gymbag, placky) a tiskovin (Firemní papír a pozvánka na panelovou diskuzi, nabídka stáže).
PRGANG WEBSITE