Monitorovací aplikace Lesensky.cz

Přesný a transparentní monitoring médií na jednom místě. PR kampaně vyhodnocujeme v nové aplikaci

Profile picture for user Martin Svoboda
Martin Svoboda
9. 10. 2023

Jednou z hlavních zásad PR profesionálů je transparentní vyhodnocování PR kampaní a jasně měřitelné výsledky. Základním vodítkem tomto směru bývá monitoring médií. V Lesensky.cz jsme pro klienty vyvinuli vlastní rozhraní, kde jim na jednom místě poskytujeme nejen monitoringy, ale i grafické souhrny a reporty našich aktivit.

Našim klientům se v poskytování mediálního monitoringu snažíme jít dlouhodobě naproti. Již v roce 2013 jsme proto vyvinuli interní aplikaci, ve které klienti najdou veškeré monitoringy médií na jednom místě.

Letos jsme se rozhraní rozhodli výrazně posunout a rozšířit o ucelené přehledy a reporty aktivit. Cílem redesignu a upgradu bylo zrychlení tvorby monitoringů a zároveň zvýšení komfortu pro klienty.

S vývojem aplikace pomohlo webové oddělení i AI

Monitorovací aplikaci jsme vyvinuli interně a podílel se na něm náš grafický a webový tým. Projekt jsme navrhli na základě poznatků PR týmu i zpětné vazby klientů na naše monitoringy.

V UX a grafice jsme aplikaci dodali přehledný a čistý design tak, aby nezastínil to nejdůležitější – výsledky a přehled aktivit. Vzhledem k čím dál četnějšímu využívání mobilních telefonů či tabletů je rozhraní plně responzivní.

Při vývoji jsme využili umělou inteligenci, konkrétně i GPT-4 a GitHub Copilot. Opět se nám tak potvrdily široké možnosti využití AI nástrojů v segmentech, ve kterých působíme.

Aplikace je prostřednictvím API propojená s poskytovatelem monitoringu médií Mediaboard (dříve Monitora). Velmi rychle a jednoduše tak můžeme jednotlivé zmínky přenést do vlastního rozhraní a poskytnout je klientům v personalizovaných přehledech včetně hodnotících metrik.

Kromě standardního monitoringu médií využíváme i další nástroje. Ty nám umožňují vyhledávat výstupy o klientech zejména v online titulech, které klasický monitoring médií nemusí vždy zachytit.

Transparentně měříme kvalitu i četnost mediálních výstupů

Díky tomu, že jsou veškeré informace o mediálních zmínkách k dispozici na jednom místě, si mohou klienti v rozhraní aplikace vzájemnou spolupráci i průběžně vyhodnocovat. Z monitoringů je jasně patrné, jak se v průběhu PR kampaní mění v čase kvalita i četnost mediálních výstupů. Zároveň z nich lze jednoduše dovodit, která témata byla nejvíce mediálně úspěšná.

mobilní monitorovací aplikace

Základní metriky pro vyhodnocování PR

Z hlediska metrik se kromě počtu mediálních zmínek dlouhodobě zaměřujeme především na segmentaci primárních a sekundárních médií. Toto rozdělení vždy vytváříme klientovi na míru, a to nejen s ohledem na velikost daného média dle dosahu, ale i s ohledem na relevanci k cílovým skupinám a cílům komunikace.

V monitoringu je pak souhrn zmínek v primárních a sekundárních jasně viditelný. Kromě tohoto kritéria pak v některých případech používáme i další metriky z hlediska dosahu mediálních výstupů, které získáváme přímo od dodavatele monitoringu médií.

Report PR aktivit pro maximální klientský komfort

Součástí aplikace jsou také souhrnné grafické přehledy. Ty znázorňují výsledky PR kampaní v pruhových či sloupcových grafech – ať už jde o množství výstupů v primárních médiích, celkový dosah kampaně či rozložení zmínek v čase. Klienti tak získají ještě lepší přehled o výsledcích PR aktivit.

Pro maximální klientský komfort jsme se do naší aplikace rozhodli zařadit i reporty aktivit, aby se veškeré podklady pro transparentní vyhodnocování nacházely na jednom místě. K reportům je tak možné se vracet a vzájemně je porovnávat. Reporty jsou přehledně rozsegmentované do několika částí, a to s ohledem na objem spolupráce. Kromě standardní agendy v rámci media relations zde může být zahrnuta například i správa sociálních sítí.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram