Media relations

Pokračovat

Co je to media relations

Media relations tvoří velkou a zásadní část oboru public relations, jež zahrnuje veškerou práci s médii. Cílem je získat neplacený prostor ve vysílání, na stránkách novin či magazínů pro propagaci zájmů, produktů nebo služeb klienta.

Informace publikovaná v médiích je totiž vnímána jako důvěryhodnější než tradiční reklamní sdělení a jiné formy přímé komunikace. Rozvíjení vztahů s novináři je proto významnou součástí komunikační strategie.

Princip media relations

Pojem media relations označuje vzájemný vztah mezi novináři a profesionály z oboru public relations, kteří médiím zprostředkovávají informace od svých klientů.

Jednou z největších výhod media relations pro novináře je přímý přístup k zajímavým tématům a datům. Tyto aktivity médiím usnadňují hledání zdrojů, ověřování informací, slouží jako inspirační zdroj a šetří čas při přípravě obsahu.

Naopak profesionálové z oblasti PR díky media relations získávají cenný mediální prostor pro své klienty v redakční části médií, která není označena jako reklama. Díky použití médií jako propagačního nástroje je možné oslovit široké publikum bez vysokých nákladů.

Nástroje media relations:

  • tisková zpráva
  • avízo
  • media journal
  • komentář
  • rozhovor
  • press kit
  • tisková konference
  • briefing
  • snídaně pro novináře
  • press trip

Zásady media relations

Pro kvalitní media relations je třeba předkládat médiím vždy atraktivní informace a snažit se zaujmout aktuálním tématem. Materiály předkládané novinářům by měly odpovídat editorským zásadám tuzemských médií. V podkladech musí převládat nosné informace nad propagací zájmů klienta. Odborníci na media relations by proto měli mít perfektní znalost mediálního trhu a zásad žurnalistické a jazykové praxe.

Media relations v praxi

Přečtěte si naše případové studie o media relations. Najdete v nich například zajímavosti o naší PR kampani pro DM či o spolupráci S celebritou na podporu brandu.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s media relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram