Krizová komunikace

Pokračovat

Co je to krizová komunikace

Krizová komunikace je nástroj public relations, který má za cíl ochránit dobré jméno, ekonomické zájmy a lidské zdroje v případě, že nastane ohrožující situace, která si žádá krizový management.

Krizovou komunikaci mohou využívat firmy, instituce, neziskové organizace nebo i jednotlivci.

Probíhá mezi subjektem v krizové situaci a veřejností prostřednictvím různých kanálů (média, sociální sítě, veřejná prohlášení a další).

Příprava krizové komunikace

Pro úspěšné zvládnutí krizové komunikace je důležitá příprava. Umožní rychlou identifikaci ohrožující situace a efektivní reakci. Do plánování „opěrných bodů“ krizové komunikace patří:

 • sledování rizik – monitoring situace za pomoci mediálních databází (Newton Media, Monitora, SentiOne, Google Alerts);
 • rešerše krizové komunikace konkurence a dalších firem z oboru;
 • identifikace rizikových oblastí, témat a aktérů (monitoring médií, příspěvky a komentáře na sociálních sítích, …);
 • vypracování potenciálních novinářských otázek a vhodných odpovědí pro případ různých krizových situací;
 • vytvoření databáze kontaktů na novináře pro jejich rychlé oslovení;
 • stanovení hlavní komunikační osoby (obvykle tiskový mluvčí, PR manažer nebo ředitel firmy či instituce) a nastavení schvalovacího procesu před uveřejněním všech vyjádření, což je klíčové pro udržení konzistence mediálních výstupů.

Pravidla krizové komunikace

Základním pravidlem pro krizovou komunikaci je, že „mlčení není řešení“. Subjekt, který se musí vypořádat s problémem, by měl působit tak, že před veřejností nemá co skrývat. Měl by reagovat pružně a rychle a zároveň rozsah komunikace přizpůsobit velikosti dosahu problému.

5 principů krizové komunikace

 • Připravenost
 • Pružnost
 • Pravdivost
 • Přímost
 • Pochopitelnost

Krizová komunikace by se primárně měla soustředit na zdroj, který informace o problému rozšiřuje. K plošné komunikaci se doporučuje přistoupit až v případě, že hrozí rozšíření informací mezi další cílové skupiny nebo celou veřejnost.

Cíle krizové komunikace

Hlavním úkolem krizové komunikace je poskytnout včasné, věcné a hodnotné informace v případě krize. Tím lze zredukovat nejistotu, zabránit panice a minimalizovat šíření negativní publicity.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s krizovou komunikací?

Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme účinnou krizovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Diagram PR 360