Public Relations

Pokračovat

Co je to public relations?

Public relations (PR) je obor, který se věnuje budování image a zlepšování veřejného vnímání ve prospěch konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu. Public relations zároveň budují vztahy osob a firem s vnějším světem. Cílem této aktivity je získat pozornost, dobré jméno a dobré vztahy.

PR lze dělit na:

  • Vnitřní public relations, které se zaměřují na budování a zlepšování vztahů se zaměstnanci
  • Vnější public relations, které se snaží pozitivně ovlivnit vztahy s veřejností, médii, obchodními partnery, vládou, neziskovým sektorem a dalšími zájmovými skupinami.

Nástroje public relations

Mezi základy public relations patří budování vztahů s novináři (media relations) a budování dobrého jména u veřejnosti. K tomu lze využít například tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory, presskity, press tripy, průzkumy, komentáře a autorské články.

Kromě s budováním image, jehož součástí je například firemní identita a firemní kultura, pomáhá PR i s popularizací témat, která jsou pro daný subjekt významná. Díky aktivnímu PR lze upozornit na klíčové společenské problémy a vybudovat dané osobnosti či organizaci pozici experta na danou problematiku.

Public relations versus marketing

PR je dlouhodobý proces a vyžaduje obousměrnou komunikaci. Často bývá součástí marketingového mixu firem. V ideálním případě dochází k propojování marketingu a public relations – komunikační nástroje jsou vzájemně provázané a jsou součástí jednotné strategie PR 360.

Efekt public relations

Efekt a hodnotu PR lze měřit mnoha způsoby. Mezi nejčastější metriky úspěchu media relations patří počet zmínek v médiích či kvalita mediální zmínek. V minulosti bývalo kritériem hodnocení také AVE (Advertising Value Equivalency) neboli přepočet plochy redakčního prostoru na inzertní hodnotu této plochy. Dnes už se však od této metriky upouští.

V úzce zaměřených a časově krátkých PR kampaních lze jako kritérium úspěchu využít také přímý dopad na prodeje či návratnost investic. V dlouhodobém hledisku dokáže PR strategie ovlivnit také znalost značky (brand awareness), tedy procentuální znalost brandu mezi vybranou skupinou obyvatel.

Případové studie

Zajímají vás konkrétní ukázky PR strategiíí a kampaní? Přečtěte si případové studie Jak jsme pro drogerii dm propagovali beauty péči nebo Cestovní agentura Invia po celý rok v hledáčku novinářů.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Koncept PR 360 diagram