Marketing analysis PR 360

Marketing analysis PR 360

If you want to move forward, you need to know where you are and how the world around you operates.

If you want to move forward, you need to know where you are and how the world around you operates. Our marketing analysis will help you find your way in the world of business. It will contain a detailed analysis of the strengths and weaknesses of your business strategy, potential communication channels and the activities of your competitors. Included in this document is our recommendation on how to utilise this knowledge in online and offline marketing.

The first step of the marketing analysis is a meeting where we will get to know your company and learn about the issues you experience in the area of marketing. We will then review your website, clients, PR and marketing and compare these aspects with those of your competitors. Based on the data collected we shall determine the most appropriate marketing tools and we shall link them in a comprehensive marketing strategy. The output of our work is a document and a workshop where we shall present our findings and our recommendations for a marketing plan along with a 12-month budget.

Our tailor made analysis usually cover:

 • SWOT analýza

  SWOT analysis

 • SWOT analýza

  V čem jste jako firma silní a kde jsou vaše slabiny? Jaké jsou silné a slabé stránky vašeho marketingu? Jaké příležitosti a hrozby na vás čekají na trhu, kde působíte?

 • Analýza konkurence

  Competitors

 • Analýza konkurence

  Jak je na tom po stránce marketingu vaše konkurence? Je před vámi nebo za vámi? Co si z její komunikace můžete vzít pozitivního pro sebe?

 • Brand

  Brand

 • Brand

  Jak je vaše značka vnímána na vašich trzích? Jak je prezentována? Jak se vám daří budovat její hodnotu?

 • Korporátní identita

  Corporate Identity

 • Korporátní identita

  Odpovídá vaše korporátní identita aktuálním trendům? Vyjadřuje podstatu vaší značky a vašeho byznysu? Pomáhá vzbuzovat ty správné emoce?

 • Produkty a služby

  Products and services

 • Produkty a služby

  Jak konkurenceschopné je vaše produktové portfolio? Pomáhá vám vytvářet unikátní nabídku nebo by zasloužilo doplnění?

 • Mix nástrojů PR 360

  Marketing mix PR 360

 • Mix nástrojů PR 360

  Jak se vám daří využívat integrované komunikace? Využíváte na maximum synergického efektu provázání všech vašich komunikačních kanálů?

 • Komunikační strategie

  Communication strategy

 • Komunikační strategie

  Má vaše komunikace dlouhodobý směr a cíl? Daří se je držet? Nebo je každá vaše kampaň obsahově i vizuálně jiná?

 • Marketingový plán

  Marketing plan

 • Marketingový plán

  Máte definovaný marketingový rozpočet? Máte definované cílové skupiny? Víte, čeho konkrétně chcete jako firma dosáhnout?

We don’t feel bad about our prices

Choose your budget and we will show you what analysis we can offer to you.

3 000 Kč

The budget is too small, but we will give you a good advice for free. You won't get agency work for this amount, but you can still have our help. We train marketing analysis in PR Academy. Invest smartly into education and into yourself.

0
80 000 Kč

Basic analysis with a clever strategy for smaller budgets.

0
100 000 Kč

Standard marketing analysis with detailed strategy and marketing plan.

0
140 000 Kč

Full-fledged marketing analysis with detailed marketing plan including recommendations for all communication channels.

0
200 000 Kč

Marketing analysis for budgets over 200 000 EUR.

1

Let's go for it  together!

Do you feel like marketing analysis is the right booster for your business? Let us know. We have dozens of projects under our belt, for small clients as well as large corporations. We are a well-oiled machine and we know full well that two heads are better than one. Now we are offering that experience to you.

Contact us

Marketing analysis

Analysis is just the beginning

After nine years in the business and more than 300 projects we know that campaigns require an open mind. This is why we combine PR and marketing approaches within a complex strategy we call PR 360. Learn more about it here.