Seminář PR Akademie se zaplnil hned v prvním termínu

Fotografie ze semináře PR Akademie
Martin Svoboda
Autor článku: Martin Svoboda

Ve čtvrtek 24. května se na půdě Regionální Hospodářské komory Brno konala první akce našeho projektu PR Akademie. Jejím tématem byly nejčastější chyby v PR a marketingu. Seminář ukázal všem účastníkům celou řadu správných i chybných řešení z praxe. Zároveň jim na konceptu PR 360® demonstroval, jak v PR a marketingu vybrat a využít ty nejefektivnější nástroje.

Celý seminář byl rozdělen do tří hlavních bloků. Úvodního slova se chopil CEO naší agentury Petr Lesenský, aby účastníkům představil vizi důkladného propojení PR a marketingu. „Všechny tři bloky jsme nejprve teoreticky uvedli a následně tyto znalosti doplnili poznatky z praxe. Kromě pozitivních příkladů jsme se snažili poukázat i na chyby v PR a marketingu, které mohou poškodit zisk i dobré jméno firem,“  dodal ředitel agentury.

První část byla věnována analýze a plánování. Marketingový expert Roman Kučera v ní nejprve nastínil teoretické základy integrované komunikace. Velká část bloku byla věnována také marketingové analýze a jejímu významu. Podle publika byl nejzajímavější pasáží k tématu samotný závěr, ve kterém si účastníci mohli prostudovat reálné příklady analýz a rozšířit si své znalosti o jejich využití pro další plánování.

Po krátké přestávce se seminář stočil k tématu brandu a strategie. Prostor byl věnován nejprve investicím, ať už do klasických marketingových nástrojů, public relations nebo firemního webu. Posluchači se dozvěděli, jak velkou část zdrojů do těchto aktivit vložit a zda u nich zohledňovat i makroekonomické faktory. Závěr druhého bloku pak patřil největším chybám globálních značek z hlediska marketingu a případné krizové komunikaci, která po těchto chybách následovala.

 

Seminář PR Akademie na téma Nejčastější chyby v PR a marketingu

Třetí část se zaměřila na komunikaci směrem k médiím. Spolu s představením základních kroků k oslovení novinářů zmínil Petr Lesenský vždy i nejčastější chyby, kterých je možné se dopustit při komunikaci s médii. Svůj blok nakonec zakončil v pozitivním duchu – přehlídkou nejúspěšnějších PR kampaní v tuzemském prostředí, které se uchází o Českou cenu za PR.

Závěr školení byl pak věnován konkrétním marketingovým nástrojům. Na přetřes přišla kritéria kvalitního firemního webu a s ním souvisejícího content marketingu, plusy i rizika sociálních sítí či zajímavé tipy pro direct mailing a PPC kampaně.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat Regionální hospodářské komoře Brno za spolupráci a všem účastníkům semináře za hojnou účast. Těšíme se na viděnou na dalších kurzech!

Termíny kurzů PR Akademie