V Olomouci zahájí Dny evropského dědictví

4.9.2013

Již ve čtvrtek 5. září vypukne v Olomouci čtyřdenní Národní zahájení Dnů evropského dědictví. Prestižní akce, pro jejíž pořádání byla Olomouc vybrána v tajném hlasování, přinese například operu Nabucco pod širým nebem Horního náměstí nebo barokní pantomimu ve stylu commedie dell’arte. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro děti.

V České  republice  letos  proběhne  již  23.  ročník,  který  jako  každoročně  organizuje  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Národním tématem letošního  ročníku, který se bude konat od 7. do 15. září, je motto Památky v novém světle.

Národní  zahájení  Dnů  evropského  dědictví  letos  proběhne  v Olomouci,  jejíž  barvitý  program zaujal porotu při výběrovém  řízení natolik, že v tajném hlasování přiřkla pořadatelství právě této moravské  metropoli.  Samotný  zahajovací  ceremoniál  se  odehraje  v sobotu  7.  září  v 10  hodin na Horním náměstí, pestrý program však startuje již ve čtvrtek. „Právě ve čtvrtek totiž v chrámu svatého Mořice zahájí Moravská filharmonie Olomouc společným koncertem s Adrianem Falcionim 45. ročník Mezinárodního varhanního festivalu. V návaznosti na téma letošních Dnů evropského dědictví doprovodí hudbu i světelná show, a to jak v interiéru, tak na venkovní fasádě kostela,“ zve návštěvníky náměstek primátora Jan Holpuch, který má na starosti resort kultury.

Největším  lákadlem  pátečního  programu  bude  bezpochyby  open  air  uvedení  opery  Giuseppe Verdiho  Nabucco  v podání  umělců  z Moravského  divadla  Olomouc.  „V rámci minulých ročníků Dnů evropského dědictví jsme Olomoučanům nabídli opery Prodaná nevěsta a Carmen. Letos chceme divákům nabídnout právě Verdiho Nabucco, které patří mezi nejúspěšnější tituly v historii našeho divadla. Stejně jako v předchozích letech se i tato opera odehraje na Horním náměstí v blízkosti Sloupu Nejsvětější Trojice a vstup na ni bude zdarma,“ říká náměstek Holpuch.

Sobotní  kulturní  program  bude  pokračovat  například  barokní  pantomimou  ve  stylu  commedie dell’arte, která nese název Harlekýnova dobrodružství. Tu předvede brněnské Divadlo Facka ve spolupráci se souborem Ensemble Damian, jenž působí při Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého  v Olomouci.  Během  celé  soboty  bude  také  probíhat  doprovodný  program  nazvaný Olomouc  v novém  světle.  Návštěvníci  se  zde  dočkají  například  výstavy  optických  a  světelných jevů  a  kreativních  dílen  nebo  soutěže  pro  mladé  designéry,  výtvarníky  i  děti  Namaluj  želvu. Sobotní program pak vyvrcholí večerním koncertem Tata Bojs na Horním náměstí, na který bude opět vstup zdarma.

Zahájení  Dnů  evropského  dědictví  doprovodí  také  výstava,  kterou  každoročně  společně s ministerstvem kultury pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Představuje tvorbu  držitele  titulu  Nositel  tradice  lidových  řemesel.  Do  síně  slávy  letos  v rámci  slavnostního ceremoniálu  vstoupí  jako  jediná  nositelka  Jarmila  Vítoslavská  z Troubek  na  Přerovsku.  Její vyšívané  kroje  i  ostatní  výrobky  prezentující  pravá  česká  řemesla,  jež  se  dědí  z generace  na generaci, budou od pátku 6. září k vidění ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Dny evropského dědictví se konají každý rok v září pod záštitou Rady Evropy a Evropské komise za  účelem  propagace  historického  dědictví.  Během  této  akce  se  otevírá  řada  významných památek, muzeí, galerií a knihoven, včetně objektů, které nebývají běžně přístupné veřejnosti.

O  programu  jsme  dále  hovořili  s Danielou  Horňákovou,  vedoucí  odboru  vnějších  vztahů  a informací olomouckého magistrátu.

Stát se zahajovatelem Dnů evropského dědictví je pro vaše město jistě velká čest. Co přesvědčilo porotu, aby vybrala právě Olomouc?

Porotu zaujal velice pestrý program, který jsme pro celou akci připravili. Přihlédli také k faktu, že poslední dva ročníky Dnů evropského dědictví byly zahajovány v Čechách, proto tentokrát vybrali moravské  město.  V neposlední  řadě  pak  stála  skutečnost,  že  s podobnou  akcí  má  Olomouc zkušenosti  již  z roku  2001,  kdy  se  symbolicky  při  této  příležitosti  uváděl  na  seznam  UNESCO sloup Nejsvětější Trojice.

Hovořila jste o barvitém programu. Co byste z něj doporučila?

Vedle  open  air  opery  Nabucco  nebo  koncertu  Tata  Bojs  bych  ráda  upozornila  například  na přednášku archeologa Richarda Zatloukala o archeologických nálezech na Dolním náměstí. Ta se bude konat v sobotu odpoledne v Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci. Pozornosti návštěvníků  by  podle  mého  názoru  neměla  uniknout  ani  výstava  fotografií  3D  Olomouc,  která bude  od  pátku  po  celý  víkend  k vidění  na  Horním  náměstí.  Milovníkům  antiky  bych  pak  chtěla doporučit  slavnostní  odhalení  památníku  římského tábora,  které  se  odehraje  v pátek  v městské části Neředín.

Vedle hlavního programu jsou připraveny také doprovodné akce.

Ano, přesně tak. Doprovodný program se bude odehrávat během soboty od 10. do 18. hodiny na Horním náměstí. Bude zde k vidění například výstava optických a světelných jevů Světlo maluje nebo streetartové výstavy a výtvarné dílny Potkávání barev. Nejen pro děti je připravena soutěž Namaluj  želvu.  Soutěžící  se  pokusí  vytvořit  návrh  potisku  batohu,  jehož  motiv  bude  souviset s Olomoucí. Dále bych  ráda upozornila na akce v Muzeu umění, kde bude od čtvrtka do soboty probíhat  program Století  relativity. Svým  zaměřením  je  vhodný  i  pro  rodiny  s dětmi,  nabízí totiž umělecké  experimenty  i  animační  programy.  Návštěvníci  61  otevřených  památek  pak  mají možnost nasbírat olomoucké kvarteto, které vydáváme v limitované edici právě při této příležitosti.

Více o Národním zahájení Dnů evropského dědictví se můžete dozvědět na webových stránkách www.olomouc.eu/ded.