Triglav pojišťovna nově nabízí výhodné pojištění pro případ hospitalizace

12.4.2012

Triglav pojišťovna připravila pro své klienty mimořádnou nabídku pojištění pro případ hospitalizace ve zdravotnickém zařízení následkem úrazu. Nové úrazové pojištění Triglav Hospital umožní stávajícím klientům v případě pobytu v nemocnici čerpat pojistné plnění ve výši 500 Kč za den. Cena pojistného činí 299 Kč ročně.

Pojištění Triglav Hospital slouží k úhradě nákladů spojených s hospitalizací a jako kompenzace výpadku příjmů z důvodu úrazu pojištěného. Klient obdrží za každý den pobytu ve zdravotnickém zařízení pojistné plnění ve výši 500 Kč. Produkt je určen pro stávající klienty Triglav pojišťovny ve věku od 18 do 65 let. Nabídka pojištění Triglav Hospital je časově omezena a končí 31. března 2013.

„Už jen samotný výpadek příjmů při hospitalizaci je velmi nepříjemný, lidé přitom navíc musí při pobytu v nemocnici počítat i s úhradou denního stokorunového poplatku. Náš produkt Triglav Hospital pomůže tyto negativní finanční dopady zmírnit, a to za necelou korunu pojistného denně,“ sdělil Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. „Novým produktem vycházíme vstříc těm klientům, kteří již mají sjednánu některou z našich pojistek a chtějí i pojistnou ochranu ušlých příjmů z důvodů hospitalizace,“ dodal Baný.

Pojištění Triglav Hospital se vztahuje pouze na případy hospitalizace následkem úrazu. Při jeho sjednání pojišťovna nijak nezkoumá zdravotní stav klienta, ani nebere v úvahu rizikové skupiny dle profesí. Výjimkou jsou pouze nepojistitelná zaměstnání. Čerpat pojistné plnění ve výši 500 Kč denně je možné po dobu maximálně 180 dnů.

„Možnost připojistit denní odškodné za dobu strávenou v nemocnici se již stalo v oblasti úrazového pojištění standardem a klienti tuto možnost často využívají. Jsme rádi, že můžeme našim stávajícím klientům nabídnout pojištění pro případ hospitalizace s výhodnými podmínkami a atraktivní cenou,“ doplnil Pavel Zavadil, produktový manažer Triglav pojišťovny.