Společnost IReSoft získala certifikáty ISO v řízení kvality a bezpečnosti informací

29.8.2012

Společnost IReSoft, přední dodavatel komplexních informačních řešení pro oblast sociálních služeb, získala tři mezinárodně uznávané certifikáty ISO. Certifikáty potvrzují vysoký standard v oblasti managementu kvality, služeb informačních technologií a bezpečnosti informací.

Získání tří certifikátů ISO potvrzuje, že společnost IReSoft splňuje systém norem, které definují požadavky na kvalitu všech procesů ve firmě. Certifikáty přispějí k trvalému rozvoji společnosti, zlepšení její konkurenceschopnosti a uspokojování požadavků klientů poskytováním kvalitních, bezpečných, profesionálních a rychlých řešení. Významným krokem je tedy především zisk certifikátu ISO 9001, který zavádí systém managementu kvality. Klienti tak mohou očekávat ještě kvalitnější služby a spolehlivější produkty.

„Za posledních rok se naše portfolio produktů a služeb rozrostlo, a proto bylo zavedení certifikace ISO logickým vyústěním rozvoje naší společnosti. Zavedení ISO nepředstavovalo žádnou radikální změnu v provozu naší společnosti. Ukázalo se, že jednotlivé procesy i pravidla jsme měli optimálně nastavené již dříve,“ uvedl Jiří Halousek, ředitel společnosti IReSoft, která vyvíjí specializované informační a docházkové systémy. „Nejvíce si vážíme zisku certifikace v oblasti managementu kvality. Termín kvalita naše společnost chápe jako proces, směřující k jasnému cíli, kterým je spokojený uživatel využívající kvalitní a bezpečný produkt zajištěný komfortním servisem,“ doplnil Halousek.

Získání certifikátu ISO 27001 prokazuje, že IReSoft přijal všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem. Zároveň sladil interní postupy s požadavky dané normy a plní všechny povinné a legislativní předpisy. Vzhledem k rozšiřování nabídky služeb zákazníkům o cloudová řešení je získání certifikace ISO 27001 pro společnost nezbytností. Díky možnosti ukládání dat v cloudu mohou zákazníci ušetřit náklady. Certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací je navíc pro uživatele dokladem kvalitní ochrany jejich dat, a to jak informací v tištěné podobě, tak elektronických dat uložených v počítačích nebo v cloudu.

„Certifikáty ISO jsou pro naše klienty důkazem, že se soustředíme na kvalitu produktu a spokojené uživatele, kterým vždy nabízíme efektivní, bezpečné a přínosné řešení,“ řekl Jiří Halousek ze společnosti IReSoft. „Naším primárním cílem je maximální flexibilita vůči klientům. Výborné servisní zázemí a průběžný vývoj produktů je to, co naše produkty či služby odlišuje od konkurenčních produktů živnostníků či jiných firem,“ dodal Halousek.