Seminář nejen pro Zelené firmy se letos zaměří na trendy ve využití vysloužilých elektrozařízení

24.9.2013

Inteligentní systém nakládání s odpady nebo legálnost výkupu elektrozařízení – to jsou příklady témat, která zazní na letošním čtvrtém ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy. Seminář na téma „Vývojové trendy v oblasti vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství“ se uskuteční 17. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Přihlásit se do něj mohou nejen firmy zapojené do projektu Zelená firma, ale i odpadoví hospodáři a odborná veřejnost včetně studentů.

Seminář nejen pro Zelené firmy se bude i letos věnovat aktuálním tématům z oblasti odpadového hospodářství, jako je zpětný odběr, logistika a zpracování odpadů, recyklace, výzkum a vývoj. Pozornost bude také soustředěna na téma společenské odpovědnosti firem a na problematiku nelegálnosti prodeje firemního elektroodpadu.

„Naším cílem je přiblížit účastníkům detailněji problematiku nakládání s elektroodpadem a inspirovat zástupce firem k dalším krokům, které povedou k minimalizaci negativních dopadů jejich podnikání na životní prostředí,“ uvedl Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která seminář pořádá. „Seminář se také zaměří na problematiku vydávání oprávnění pro výkup elektroodpadu a účastníky upozorníme, jaké sankce firmám hrozí za prodej vysloužilých elektrozařízení,“ doplnil Kubernát.

Na semináři promluví řada odborníků z oblasti odpadového hospodářství. Představí se například zástupci České inspekce životního prostředí, Nemocnice Na Bulovce, Siemens, s.r.o., a WEEE, a.s. V rámci doprovodného programu bude účastníkům představena také originální kolekce šperků a doplňků Trash Made, vyrobených z částí vysloužilých elektrozařízení. Mendelova univerzita v Brně, která je spolupořadatelem semináře, chystá pro účastníky podnětnou prohlídku.

„V rámci semináře máme pro účastníky připravenou komentovanou prohlídku Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,“ sdělil Tomáš Vítěz, zástupce Mendelovy univerzity. „Budou předvedeny například možnosti využití přenosného rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství, který lze využít na zjišťování barevných kovů, Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací nebo Centrum nejlepších dostupných technik,“ doplnil Vítěz.