S jarním úklidem v obcích nově pomůže velká sběrová akce elektroodpadu

21.3.2013

V rámci jarního úklidu mohou obce nově využít možnosti uspořádání velké sběrové akce elektroodpadu. Záštitu nad velkým jarním sběrem vysloužilých elektrozařízení a baterií jim nabízí nezisková společnost REMA Systém. Ta zajistí odvoz nasbíraných elektropřístrojů a baterií i jejich následnou ekologickou likvidaci. Pro zúčastněné obce jsou rovněž připraveny propagační materiály, které občany informují o konání akce.

Společnost REMA Systém nově rozšiřuje služby v rámci svého projektu Zelená obec. Města i vesnice si při organizaci letošního jarního úklidu mohou bezplatně objednat uspořádání sběrové akce pro své občany. Velký sběr elektroodpadu je společností REMA Systém naplánován tak, aby s ním zapojené obce měly co nejméně práce. Stačí pouze informovat občany o konání sběru za pomoci předem připravených propagačních materiálů a po sběrové akci učinit elektronickou objednávku odvozu sebraných elektrozařízení.

„Velkou sběrovou akci jsme doposud pořádali pouze ve firmách v rámci projektu Zelená firma. Po pozitivní zkušenosti s touto formou sběru vyřazených elektrozařízení jsme se ji letos rozhodli nabídnout také obcím,“ uvedl Petr Kubernát, výkonný ředitel společnosti REMA Systém, která již od roku 2008 realizuje projekt Zelená obec. „Občané se v průběhu akce mají možnost zbavit veškerého elektroodpadu od velkých domácích spotřebičů až po drobná elektrická zařízení, baterie či vyřazená DVD,“ doplnil Kubernát.

Cílem pořádání velkých sběrových akcí je nejen pomoci obcím ušetřit náklady za likvidaci elektrozařízení, za kterou v některých případech dosud platí, ale také podnítit ekologické chování občanů. Řada vysloužilých elektrospotřebičů a baterií totiž stále končí v běžném směsném odpadu a lidé si často neuvědomují důsledky svého jednání pro životní prostředí. Občané se díky akci mohou například dozvědět, jaký vliv má množství jimi vytříděného elektroodpadu na produkci škodlivého oxidu uhličitého.

„Pokud obec od svých občanů vybere více jak 200 kilogramů elektroodpadu, zašleme jí zdarma informační brožuru v elektronické podobě. Z ní se dozví, kolik materiálu a oxidu uhličitého se díky vybranému elektroodpadu ušetřilo,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu na území celé České republiky. „Získá tak jasnou představu o svém reálném přispění k ochraně životního prostředí,“ dodal Kubernát.