Nový číselník výkonů VZP se zpozdil, lékaři nebudou schopni správně vyúčtovat péči za leden

24.1.2013

Lékaři stále nemají k dispozici nový číselník výkonů od VZP. Přitom k dispozici měl být již 10. ledna 2013, tedy 10 dnů od nabytí účinnosti nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví k seznamu výkonů. Kvůli tomuto zdržení nebudou podle odborníků někteří lékaři schopni včas připravit správně vyplněné vyúčtování zdravotní péče za měsíc leden. Proces získávání finančních náhrad od pojišťoven se tak může výrazně zkomplikovat a prodloužit.

Číselník výkonů vydávaný VZP obsahuje aktuálně platné úhrady a je závazný pro všechny tuzemské pojišťovny. Lékaři podle nich na konci každého měsíce vykazují provedenou péči zdravotním pojišťovnám. Pokud se k lékařům nedostanou nové číselníky do konce ledna, vyplní výkazy podle zastaralých údajů, čímž mohou být kráceny jejich finanční odměny.

„Je důležité, aby měli lékaři možnost pracovat vždy s aktuálními údaji. Zpožděné vydání číselníku výkonů považujeme za zásadní pochybení. Zajímá nás, jak pojišťovny sjednají nápravu,“ sdělil Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. „Extrémní zpoždění číselníku výkonů způsobí, že řada lékařů tento měsíc nebude schopna správně připravit vyúčtování. Od pojišťoven pak mohou obdržet finanční náhradu se zpožděním nebo v chybné výši. Týká se to především zdravotníků, kteří nemají v ordinaci internet a nejsou schopni své programy pružně aktualizovat online. Ti totiž musí vyčkat na doručení distribučního DVD s aktuálními změnami,“ vysvětlil Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví v ČR.

Nové číselníky výkonů prošly na základě prosincové novely ministerstva zdravotnictví řadou podstatných změn. V případě některých oborů došlo například ke zcela jinému způsobu vykazování klinických vyšetření a vznikly nové mezioborové výkony. Zároveň byla zrušena omezení u některých typů výkonů, která byla uvedena v původních číselnících.

„Současná absence nového číselníku výkonů nás velmi trápí. Pro zdravotnická zařízení znamená místy až úplnou paralýzu, protože nemohou správně vykazovat provedené zdravotnické úkony. Celý proces komunikace s pojišťovnami se tak prodlouží a zkomplikuje,“ uvedl Zorjan Jojko, předseda Asociace ambulantních specialistů ČR. „Považujeme za naprosto nezbytné, aby byly nové číselníky k dispozici pro všechny nejpozději do konce tohoto týdne. Pokud se tak nestane, nebudou pojišťovny schopny dokončit související administrativní náležitosti ani do poloviny února,“ doplnil Jojko.