Hana Hutlová, VIVANTIS

5.2.2013

„Cílem spolupráce s agenturou Lesensky.cz bylo zavést brand a expertní pozici naší firmy v době, kdy se transformovala na společnost akciovou a měnila název. Tento cíl se povedlo úspěšně naplnit.“