Agentura Lesensky.cz získala začátkem roku 2012 další významné klienty

2.4.2012

Agentura Lesensky.cz, specializující se na PR a marketing, rozšířila během prvního kvartálu roku 2012 portfolio svých klientů o další významné společnosti. Nově spolupracuje s předním dodavatelem zdravotnických softwarů CompuGroup Medical, specialistou v oblasti internetových služeb Master Internet a společností DataLife, která se zaměřuje na finanční poradenství.

Pro společnost CompuGroup Medical připravuje agentura Lesensky.cz v roce 2012 návrh komplexní komunikační strategie, jejíž součástí bude detailní monitorování aktuální situace v oblasti elektronického zdravotnictví. Společnost DataLife se pomocí profesionálně řízeného PR hodlá odlišit od ostatních společností v oboru a prostřednictvím nové marketingové strategie cílí na nové kvalitní spolupracovníky. Pro společnost Master Internet připravuje agentura Lesensky.cz marketingovou strategii pro oslovení nových segmentů zákazníků.

„Za zásadní v naší činnosti považujeme provázanost všech našich marketingových a PR aktivit s obchodními cíli našich klientů. Ke každé společnosti proto přistupujeme zcela individuálně. Zájem nových i dlouhodobá spolupráce se stávajícími klienty je pro mne důkazem, že je naše cesta správná,“ uvedl Petr Lesenský, ředitel agentury Lesensky.cz.