Nový vzdělávací projekt je realitou, o špičkový marketing je v Brně zájem

10.6.2009

Nový vzdělávací projekt s názvem Media Age Marketing Centrum (MAMC), pod jehož záštitou budou v Brně přednášet přední marketingoví odborníci, oficiálně zahájil svou činnost. Prvního letošního semináře na téma budování značky podlinkou se v brněnském hotelu Atlantis zúčastnilo více než padesát návštěvníků, pro které byly připraveny teoretické přednášky i prakticky zaměřené workshopy.

Po úvodním slově Davida Blažka, majitele pořádající agentury Media Age, zahájila dopolední pásmo dvou rozsáhlých tematických přednášek Jana Vyhlídalová, ředitelka pro informační a reklamní služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Kromě teoretické části se zaměřila i na praktické příklady úspěšného využití podlinkových aktivit. Za současný trend označila vzájemné propojování prvků ATL a BTL.

Výhodami podlinkových forem jsou snadná měřitelnost jejich efektivity a zacílení na konkrétního zákazníka. Rozhodně to však nelze chápat tak, že mohou nahradit aktivity nadlinkové. Vhodná je kombinace obou forem komunikace,“ vysvětlila Jana Vyhlídalová, jejíž přednášku tematicky doplnila Tereza Hubičková, která má ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic na starosti BTL komunikaci. Před návštěvníky prezentovala případovou studii podlinkové komunikace vstupu nové značky O2 na tuzemský trh. „Chce li firma uspět v BTL, musí se ke svému zákazníkovi chovat jako k nejlepšímu příteli. Je třeba ho poznat a dát mu to, co si přeje,“ upozornila.

Odpolední pásmo originálního jednodenního školení patřilo workshopům. Odborníci z řad pořádající agentury Media Age umožnili nahlédnout do jejich každodenní práce. V rámci tří praktických cvičení návštěvníky zapojili do realizace podlinkové kampaně, procesů budování značky a využívání nových médií v komunikaci. „Při našich školeních klademe důraz na praktickou stránku. Návštěvníci si musí odnést nejen informace, ale také zážitky. Do konce roku nabídneme zájemcům o špičkové marketingové školení ještě dva podobně laděné semináře. V září se zaměříme na téma budování české značky v mezinárodním prostředí, v listopadu pak na roli PR v komunikačním mixu,“ uvedl David Blažek.