SODATSW dnes představil update webové aplikace pro dohled nad zaměstnanci

22.11.2010

Společnost SODATSW dnes vydala souhrnný update webové aplikace OptimAccess Report Center, která firmám pomůže s kontrolou činnosti zaměstnanců na počítačích. Aplikace totiž formou srozumitelné prezentace předkládá výsledky personálních a bezpečnostních auditů. Přispívá tak ke zvýšení efektivity práce a snížení rizika zneužití citlivých informací.

Profesionální softwarové řešení společnosti SODATSW zaznamenává činnost pracovníků na počítačích, monitoruje spuštěné webové stránky, aplikace, tisk dokumentů, práci s externími paměťovými médii a datovými soubory. Výsledné údaje jsou poté generovány pomocí aplikace OptimAccess Report Center do přehledných tabulek a grafů, které umožní jednoduše analyzovat aktivity zaměstnanců. Díky nově provedenému updatu je možné sledovaná data vyhodnocovat výrazně rychleji. Navíc v rámci podpory novějších operačních systémů byla přidána možnost automatické instalace webové části na IIS 7.0, a to jak na 32bit, tak na 64bit systémech.

„Hlavním cílem aplikace je napomoci zodpovědným pracovníkům, jako jsou ředitelé či personalisté, v dohledu nad zaměstnanci. A jednoduchou formou jim prezentovat výsledky personálních a bezpečnostních auditů,“ sdělil Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí špičková řešení pro zvyšování efektivity a bezpečnosti informací. „V rámci revize databáze došlo k optimalizaci části reportů, ve kterých je hromadně vyhodnocována činnost na počítačích. Díky tomu jsou výsledky srozumitelnější a pracovníci správy výpočetní techniky je již nemusí managementu prezentovat osobně a šetří tak čas,“ doplnil Hanzal.

Webová aplikace OptimAccess Report Center je součástí špičkového nástroje Desktop Management System OptimAccess. Ten je určen pro management podniků, kterým slouží k získání komplexního přehledu o využívání výpočetní techniky ze strany uživatelů a zároveň poskytuje kontrolu nad možnými útoky na citlivá data organizace ze strany pracovníků. Nástroj tak přispívá vyšší efektivitě při správě pracovních stanic a šetří firmám čas i peníze.

„Produkty naší společnosti jsou navrženy tak, aby umožnily firmám soustavně kontrolovat a omezovat rizikové chování pracovníků. Poskytují odpovědným pracovníkům podklady pro vhodnou optimalizaci výdajů a navíc pomáhají naplňovat zákonné povinnosti při ochraně osobních údajů, obchodního tajemství či informací z obchodního styku,“ zdůraznil Zdeněk Sauer ze společnosti SODATSW.