Datový audit SODATSW odhalí chyby v zabezpečení informačních systémů

26.5.2010

Společnost SODATSW spol. s r.o. prověří bezpečnost elektronických informací v českých podnicích. Firma zahájila unikátní promo akci, v rámci které podnikům nabízí zvýhodněný datový audit. Dvouměsíční audit vyhodnotí hrozby informačních systémů a tuzemským společnostem poradí, jak efektivně a účinně zajistit ochranu citlivých informací v organizaci.

Datový audit je realizován prostřednictvím špičkového softwaru, který vyvinula společnost SODATSW. Systém je schopen monitorovat pohyb elektronických dat v rámci organizace a vyhodnotit rizika ztráty citlivých informací, které ve většině případů nejsou dostatečně chráněny. Aby podpořila informační bezpečnost českých podniků, připravila firma SODATSW speciální promo akci, která potrvá do 30 června 2010. V rámci ní budou mít firmy možnost objednat si datový audit za zvýhodněnou cenu. Podniky tak ušetří náklady na pořízení unikátního softwaru a jeho implementaci. Nabídka je však časově i kapacitně omezena.

Cílem promo akce je upozornit české podniky na vážná rizika v rámci bezpečnosti elektronických dat. Firmy si totiž neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí zvláště ze strany vlastních zaměstnanců. Díky auditu zjistí, jak zabránit zneužití interních dat v organizaci,“ sdělil Viktor Gřešek, zástupce společnosti SODATSW, která vyvíjí řešení pro ochranu citlivých informací. „Součástí auditu je rovněž výpočet takzvaného trust indexu, který určuje míru nebezpečí ztráty dat a důvěru v pracovníky,“ doplnil.

Podniky díky datovému auditu nezískají pouze informace o bezpečnostních hrozbách, ale rovněž dostanou cenné informace o chování uživatelů v rámci informačního systému.  Monitorovací systém totiž dokáže vyhodnotit způsob ukládání dat nejen na koncových pracovních stanicích, ale i na externích paměťových médiích, kterým hrozí zvýšené riziko ztráty. Analýza zároveň poskytne zprávu, jaké druhy periferních zařízení jsou ve firmách nejčastěji používány a jaké typy souborů jsou na ně ukládány.

Statistiky uvádějí, že až 60 % elektronických informací je kromě centrálního disku uloženo na noteboocích či na externích paměťových médiích. Právě duplicitní uložení dat zvyšuje možnost neoprávněné manipulace s informacemi ze strany pracovníků, kteří mohou pořizovat kopie dat a ať už vědomě nebo nevědomě je vynášet mimo firmu,“ upozornil Zdeněk Sauer, specialista společnosti SODATSW na informační bezpečnost. „Zjištění, která přinese audit, by tak měla firmám napomoci k zavedení účinných opatření proti ztrátám dat,“ doplnil.

Datový audit probíhá po dobu dvou měsíců a spočívá ve sběru dat z koncových stanic podnikových informačních systémů. Vlastní provedení auditu nijak nenaruší chod firmy, je totiž realizován během dvou návštěv odborníka společnosti SODATSW v podniku. V průběhu prvního sezení je instalován speciální software, který celý měsíc monitoruje pohyb dat. Po uplynutí 30 dní proběhne druhá návštěva, v jejímž průběhu jsou výsledky monitoringu vyhodnoceny. V následujícím měsíci zůstává chod softwaru nepřerušen a probíhá prezentace výsledků auditu. Součástí datového auditu je rovněž hodnotící zpráva, která podniky upozorní na závažné nedostatky ochrany elektronických informací.